Algemeen

Campus Middelsee It giet oan!

De examens voor vmbo zijn weer begonnen. 

Een spannende tijd voor leerlingen, ouders en school. Na 2 jaar corona heeft iedereen zijn best gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de te maken examens. Door de online lessen, lesuitval en ziekte (quarantaine), heeft de overheid heeft besloten dat de examens net als vorig schooljaar in 3 tijdvakken kan worden afgesloten. Het Centraal Examen is voor het vmbo gemengde- en theoretische leerweg begonnen met het examen biologie.

CSG Ulbe van Houten heeft de gymzaal dit jaar weer ingericht als examenzaal. Een mooie rustige en grote ruimte, waar het examen door ruim 70 leerlingen tegelijk kan worden gemaakt. De komende 2 weken zal deze ruimte gebruikt worden om het examen af te ronden. Daarna is het wachten op de resultaten, die op donderdag 9 juni bekend gemaakt worden.

Een aantal leerlingen maakt in juni nog (tijdens het 2e tijdvak) het examen, in die periode is er ook ruimte voor herkansingen. Tot die tijd zullen leerlingen nog lessen kunnen volgen om zo uiteindelijk met een diploma op zak verder te gaan met een nieuwe (mbo) opleiding.

Ieder jaar is het weer spannend, hoe zullen de eindresultaten zijn. We hopen weer op het beste en hebben vertrouwen in de kwaliteiten van de leerlingen. We hopen dat ze dan kunnen beginnen met de volgende fase van hun leven!