Algemeen

Centraal examens staan centraal op Campus Middelsee

Henk Kroes, voormalig voorzitter van ‘Vereniging De Friesche Elf Steden’, zou zeggen: ‘It giet oan!’. Voor de leerlingen klas 4 van Campus Middelsee - CSG Ulbe van Houten giet it oan mei it sintraal eksamen. 

Voor de meivakantie zijn alle praktijkexamens afgerond en nu is het de beurt aan de algemene vakken. De komende 2 weken is het aan de leerlingen om te laten zien dat ze klaar zijn voor hun vervolgopleiding, met als beloning het behalen van hun vmbo-diploma. 

 Dinsdag 14 mei zijn de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg begonnen met examen Engels. Dit examen wordt, zoals alle algemene vakken, tegenwoordig afgenomen op de pc. De gemengde- en theoretische leerweg zijn begonnen met geschiedenis en Engels en maken hun examens in de gymzaal van De Bildtse Slag. Onder strakke begeleiding van examensecretaris Jeroen Kloosterman verliep de organisatie en uitvoering naar tevredenheid. Een indrukwekkend beeld, 65 leerlingen die allemaal geconcentreerd hun examen maken (zie afbeelding). Hoe zal het dit jaar gaan? Zijn de leerlingen goed genoeg voorbereid? Hebben de leerlingen er zelf genoeg aan gedaan? De leerlingen en het team van de Campus zullen moeten afwachten, de resultaten worden op 12 juni bekend gemaakt. Dan is bekend wie het diploma heeft behaald en wie nog een herkansing nodig heeft.

 Al met al een spannende tijd voor zowel leerlingen als ouders en docenten. Voor de meeste leerlingen betekent het dat er een einde komt  aan hun plezierige en leerzame 4 jaar op de ‘Ulbe’.