Algemeen

Code rood voor dorps- en buurthuizen door sterk gestegen energielasten

Ruim 70% van alle dorps- en buurthuizen komt in de financiële problemen door de sterk gestegen energielasten. Dat is de belangrijkste conclusie van een enquête, die is uitgevoerd door de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en LSA bewoners. Stichting Doarpswurk is aangesloten bij beide organisaties en heeft de enquête ook uitgezet onder haar achterban. 

Dorps- en buurthuizen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid van wijken en dorpen. Door de sterk gestegen energielasten komt een zeer groot deel in liquiditeitsproblemen. Financiële ondersteuning is dan ook van groot belang om deze belangrijke voorzieningen in stand te kunnen houden. Velen zijn nauwelijks bekomen van de financiële knauw, die iedereen heeft ervaren door de beperkingen tijdens de coronaperiode. Deze energiecrisis is dan ook voor veel dorps- en buurthuizen de druppel die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. Het is niet meer vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf.

 

Stichting Doarpswurk zal – samen met haar collega’s – een actieve lobby blijven voeren om financiële ondersteuning te bewerkstellingen.

 

Aan het landelijk onderzoek deden ruim 500 besturen van ontmoetingsplekken mee. De energielasten voor dorps- en buurthuizen zijn gemiddeld genomen meer dan verdubbeld. Een gemiddelde stijging van 113%. Voor organisaties die voor de stijging al vaak net de exploitatie sluitend kregen, is dat haast niet op te brengen.

 

Meer informatie vindt u op onze website www.doarpswurk.frl