Algemeen

Ik werk al meer dan 40 jaar voor de grootste krantenuitgever van Noord-Nederland. De Ljouwerter Krante heeft daarin steeds een centrale rol gespeeld, en nog steeds. Sinds 1752 brengt de LC naast belangrijke wereldse zaken, landelijk en vooral ook veel regionieuws bij ons thuis. En dat is uitermate belangrijk om ‘by de tiid te bliuwen’. 

Ondanks dat ik mijn werk bij NDC Mediagroep met ontzettend veel plezier en voldoening beleef, word ik niet altijd vrolijk van de LC. Helaas laat het nieuws zich niet door alleen aangename zaken leiden, nee ik zie dagelijks veel ‘slecht nieuws’ met hoge snelheid aan mijn ogen voorbijrazen. Het nieuws beheerst voor een behoorlijk deel ons leven. Of je nu wilt of niet, het is de keiharde realiteit. 

Wanneer ik lees dat de trekharmonicaverenigingen in ús heitelân in zwaar weer zitten, dan vind ik dat naar, maar dan trek ik dat nog wel.  Ik denk dat weinig mensen hier wakker van liggen, of het moet mijn jongste zus zijn, die bij de trekharmonica wel een harmonieus gevoel krijgt.

Nee, dan zijn er wel andere zaken die er toe doen; nieuwsberichten die de nodige impact op de wereld hebben. Met vetgedrukte kopteksten op de voorpagina word je nog voor het openslaan van de krant - meestal - met negatief nieuws geconfronteerd. Wanneer je de koppen in krantenland een paar dagen volgt, dan wordt duidelijk dat nieuws ‘helaas’ (te) vaak een negatieve lading heeft.

Nadat enkele jaren geleden niet meer in openbare ruimtes gerookt mocht worden, werden dure investeringen gedaan om speciale rookruimtes voor rookverslaafden te maken. Kort geleden besloot Den Haag dat ook op deze rookvertrekken een ‘verboden te roken’ sticker komt. Horecagelegenheden worden eerst op kosten gejaagd, nu zijn ze letterlijk de sigaar. Binnenkort is het het hele jaar door ‘stoptober’. Als het rooknieuws is opgetrokken is er de acceptatie, althans… 

Wat 20 jaar geleden ondenkbaar was, is anno 2019 een steeds vaker terugkerend probleem. Basisscholen waar leerlingen huiswaarts worden gestuurd vanwege een tekort aan leerkrachten. Net als in de zorgsector is een van de redenen hiervoor, dat leerkrachten niet de waardering (lees salaris) krijgen wat ze verdienen. Staken en demonstreren past niet bij leerkrachten, toch was en is de actiebereidheid groot om een hun eisen af te dwingen. Helaas heeft het (net als in veel andere sectoren) tot op heden weinig opgeleverd. Bijna wekelijks valt er wel iets over stakingsacties te lezen.

Het klimaat heeft al vele tongen losgemaakt, de stikstofproblematiek heeft tractoren tot strijdwapen gemaakt. Eerst werd Den Haag door agrariërs bestookt met ronkende en stikstof producerende tractoren, vervolgens werd ús provinciehuis tot twee keer tot stadsboerderij omgetoverd. De hoge stikstofuitstoot wordt voor een groot deel op het bord van de boeren gelegd. Maar ook het verkeer moet een toontje lager en dus langzamer zingen, althans zo is de verwachting. Duizenden bouwprojecten staan ‘on hold’, de economie stikt onder de stikstof en pfas maatregels. Het Malieveld heeft meer weg van een stakingsveld. Als je massaal (liefst met groot materieel) het stakingsveld in Den Haag bezet, is de kans groot dat je iets afdwingt. De LC kan er dagelijks pagina’s mee vullen. 

Sportminnend Ouwe-Syl heeft verregaande plannen om een nieuw sportcomplex de grond uit te stampen. De plannen liggen bij gemeente Waadhoeke, waar het sein tot op heden nog (steeds) op rood, of beter gezegd op oranje staat. We wonen aan het fraaie werelderfgoed waddengebied, wat door de pfas maatregel op de nieuwbouwactiviteiten wel eens een verstikkende werking kan hebben. Maar wonder boven wonder, het college van Waadhoeke maakt via de LC sportminnend Ouwe-Syl blij door goedkeuring aan de plannen te geven. Het is ‘good news’, althans wanneer de raad binnenkort het stoplicht definitief op groen zet.

En gelukkig valt er, al is het soms even zoekplaatje in het regio- sportkatern, meer goed nieuws te lezen. 

Een bronsgieterij uit Balk mocht dit jaar de Gouden kalveren gieten. Sybrandy’s speelpark is gered, gelukkig voor de jonge spelende kids. En, iedere maandag valt in het sportkatern positief nieuws over de winnaars te lezen. Ook al wint het slechte nieuws het regelmatig van het goede, alles is beter dan ‘fake news’. Daar doet de LC - zo beweert Donald T. - niet aan mee! λ

Bertus Dijkstra