Algemeen

Dag van het Kasteel op Dekema State Pinkstermaandag 6 juni

‘Een Ramp is van alle tijden’. Dat is het thema van de landelijke Dag van het Kasteel, die maandag 6 juni (tweede pinksterdag) ook op Dekema State in Jelsum wordt gevierd. 

Centraal staan verhalen over rampspoed die kastelen troffen, maar ook over de veerkracht van deze bijzondere monumenten. Een ramp die Jelsum trof waren twee aanvallen op de stins ten tijde van de partijtwisten tussen de Schieringers en de Vetkopers die eind vijftiende eeuw in Friesland woedden. In 1492 en in 1495 werd  de stins van Schieringer Rienck Camstra aangevallen en deels verwoest door een legertje Vetkopers uit Leeuwarden. Twee objecten waren getuige van de belegering van de stins. Ze  worden sinds mensenheugenis op de state bewaard. Dekema-vrijwilliger Tom Sandijck vertelt erover.

Maandag 6 juni (tweede pinksterdag) geopend  van 13-17 uur.

Het verhaal over de belegering van Dekema State wordt vanaf 13.00 uur op ieder heel uur vertelt.