Algemeen

De Stienzer huisartsen voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voeren de huisartsenpraktijken in Stiens, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg. 

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de GGZ zijn er vaak lange wachtlijsten. 

 

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten

- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten

- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken

- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de GGZ en jeugdzorg worden opgelost

 

Op vrijdag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom zijn onze praktijken die dag alleen spoedgevallen bereikbaar. 

 

Wilt u ons steunen in deze actie?

Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee    hoe u dat kunt doen