Algemeen

Dit was de Tsjerke is Iepen in 2022

De ene bezoeker komt voor een kopje koffie of thee, de ander voor een gezellig praatje en weer een ander komt voor een moment van rust en gebed. 

Tijdens de ‘Tsjerke is Iepen’ middagen in de Sint-Vituskerk is er aandacht voor ontmoeting en bezinning op een gewone doordeweekse dag. ‘We zetten de deuren gewoon open en zien vervolgens wel wie er binnen komt. Het gebouw nodigt uit tot een ander gesprek dan dat je elkaar treft op de markt’ zo zegt Gryt van Beem; coördinator van de ‘Tsjerke is Iepen’. 

  

Voor sommigen is de ‘Tsjerke is Iepen’ een wekelijks ritueel geworden. ‘Al wandelend met de hond loop ik mijn rondje en drink dan altijd even  een bakkie koffie in de St Vitus’ vertelt Cees Buisman. Bijna altijd is er wel iemand die een vraag heeft over het kerkgebouw, leuk dat ik daar als oud koster van deze kerk dan wat over kan vertellen’.  

Martha: ‘Ik vind het concept mooi. Als je je verhaal kwijt wilt, is er iemand die naar je wil luisteren. Als je dat niet wilt, is het ook goed, dan drink je gewoon je thee of koffie. Ik denk dat het goed is dat de kerk laat zien dat zij in het dorp aanwezig is om iets voor een ander te kunnen betekenen. Ik hoop dat bezoekers weggaan met de ervaring: Ik kon mijn verhaal aan iemand kwijt vandaag, iemand heeft aandacht aan mij besteed.’

Sjoerdsje is als lid van het Pastorale team sinds het begin betrokken als gastvrouw bij de ‘Tsjerke is Iepen’. ‘Mensen hebben ook wel de behoefte om hun verhaal kwijt te kunnen juist bij verlies. Ik dring me nooit op maar het is goed om er dan voor die ander te zijn, met of zonder verhaal. Het hoeven geen hoogdravende gesprekken te zijn. We sturen niet aan op geloofsonderwerpen, maar als bezoekers het geloof ter sprake brengen, ga ik er zeker op in’. ‘Naar de kerk gaan is geen vanzelfsprekende stap meer voor mensen vandaag de dag’ zo vertelt Jak Verwaal. Vandaar dat we een experiment zijn gestart met het houden van een middaggebed voorafgaand aan de ‘Tsjerke is Iepen’. Een kort moment van zo’n 17 minuten waarin er een tekst wordt gelezen, een lied wordt gezongen en wordt gebeden.  ‘Het heeft wel wat, zo midden in de week: even met elkaar bidden en iets uit de Bijbel delen. Het is echt anders dan dat ik in mijn eentje bid. 

De wereld draait door; hier staan we een ogenblik stil, putten we uit een andere bron.’ zo vertelt een deelnemer na afloop aan het middaggebed terwijl hij een kop koffie drinkt en nog even blijft napraten.  Voor het volgende seizoen wordt bekeken op welke wijze het middaggebed een structurele plaats kan krijgen op de dinsdagmiddag.   

Tijdens Allerzielen op 2 november j.l was de ‘Tsjerke is Iepen’ van 14.00 tot 20.00 s ’avonds. ‘Ik bied graag een luisterend oor. Omdat ik al ouder ben en levenservaring heb, kan ik goed luisteren’ zo vertelt één van de gastvrouwen op deze middag. Iemand komt de kerk binnen lopen, steekt een kaarsje aan en gaat een moment zitten in de banken. Bij het weglopen zegt ze: ‘Wat goed dat jullie als kerk dit doen’. Het is mooi en bijzonder als mensen deze vruchtbare werking van de ‘Tsjerke is Iepen’ benoemen en we als P.G. Stiens op deze manier aanwezig zijn voor mensen uit het dorp. 

 

Op 16 november heeft het team van vrijwilligers en pastoraat het seizoen gezamenlijk afgesloten met een inspiratie bezoek aan de kerk in Jorwert