Algemeen

Documentatiestichting Leeuwarderadeel

Volgers van de facebookpagina “Foto’s en verhalen uit (oud) Stiens” zullen zeker de tekeningen van Klaas Bokma zijn tegen gekomen. En zo niet, dan kon men ze in deze krant vinden.

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel vond het tijd worden, om al deze tekeningen te bundelen tot een boek, en heeft contact gezocht met de heer Bokma. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de uitgave van het boek 'Stiens, een ode aan het dorp van mijn jeugd'. 

In dit boek vindt u ruim 50 tekeningen, gemaakt door Klaas Bokma en voorzien van bijpassende teksten. Het boek geeft een prachtig beeld van leven en werken in Stiens, in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. Vooral oud Stiensers en oudere Stiensers zullen veel herkennen. 

Maar ook voor wie  deze tijd niet in Stiens heeft door gebracht, is het een mooi boek, vol herinneringen aan vroegere tijden.

 

U kunt het boek bestellen bij de Documentatiestichting. Inlichtingen kunt u krijgen bij Aeltsje de Groot, tel. 06-10183727, email documentatiestichting@gmail.com