Algemeen

Eerste Fairtrade en MVO certificaten uitgereikt

Op maandag 3 juni 2019 reikte wethouder Jan Dijkstra de eerste Fairtrade en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) certificaten uit. Met dit label werkt de gemeente aan de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling. Totaal hebben 14 ondernemers een certificaat gekregen, waarvan zes ondernemers deze op het gemeentehuis in ontvangst namen. 

Bildtse ondernemers geven voorop

De ondernemers die de certificaten hebben ontvangen waren al Fairtrade en of MVO gecertificeerd in voormalig gemeente Het Bildt. De werkgroep Fairtrade Gemeente heeft contact gezocht met de ondernemers. De bedrijven of instellingen die nog aan de voorwaarden voldeden of weer voldoen,  ontvingen een nieuw Waadhoeke certificaat. Wethouder Jan Dijkstra benadrukte bij de uitreiking: “Mei jim as, sa mar te sizzen, âld Bilkerts foarop wolle we Waadhoeke in bytsje better efter litte.”

Werkgroep Fairtrade

De gemeente heeft een werkgroep opgericht om Fairtrade en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onder de aandacht te brengen bij ondernemers. Zij gaan nu verder contact zoeken met bedrijven en instellingen om op een duurzame manier te gaan ondernemen.

Help mee! Maak Waadhoeke Fairtrade

Inwoners die Fairtrade en MVO belangrijk vinden, zijn van harte welkom mee te werken. Dit kan in de werkgroep of voor een kortlopend project. Aanmelden kan via j.wijbenga@waadhoeke.nl