Algemeen

Energiedag in de Nije Skalm

Op zaterdag 25 februari a.s. wordt er in de Nije Skalm in Stiens een energiedag gehouden van 10.00 - 14.00 uur. Op deze dag kunnen inwoners van Stiens en omliggende dorpen Alde Leie, Finkum, Hijum, Jelsum, Koarnjum en Britsum terecht voor vragen over de energiebesparing, energietoeslag en het nieuwe afvalbeleid. 

Wat kunt u allemaal verwachten?

Diverse partners werken op deze dag samen om bewoners te informeren, te weten:   

• Stienser Energy Koöperaasje Stiens (StEK) staat klaar om informatie te geven over het duurzaam maken van een woning en geeft een presentatie over mogelijkheden. Bent u hierin geïnteresseerd, dan is het handig als u uw meterstanden en jaarverbruik meeneemt. 

• Woningcorporatie WoonFriesland en Woonzorg geven informatie over energiebesparende maatregelen en gaan graag met hun bewoners in gesprek en/of maken een afspraak. 

• Energiecoaches van de Gemeente Leeuwarden zijn aanwezig voor advies en het maken van een afspraak.

• Omrin geeft informatie over het scheiden van afval en de Diftar. Met een VR bril (Virtual Reality) kunt u zien hoe plastic afval wordt gescheiden van de rest. 

• Ite jo mei? verzorgt een kopje soep voor alle bezoekers. 

• De Buurvrouw & Buurvrouwbus is aanwezig met warme winterkleding. 

• Het Repaircafé is aanwezig voor het repareren van kapotte apparaten e.d.

• Amaryllis is vertegenwoordigd door het Dorpenteam Noord, aanwezig voor individuele ondersteuningsvragen en Opbouwwerk voor ondersteuning van bewoners/buurtinitiatieven. 

• Het Buurt Servicepunt (BSP) kan het recht op energietoeslag (en huurtoeslag) berekenen en geeft hulp bij de aanvragen. Ook informatie over de voorzieningenwijzer en het maken van een afspraak is mogelijk.

 

LET OP: Mocht u direct energietoeslag aan willen vragen, raden wij u aan het volgende mee te nemen:

-DigiD en wachtwoord om in te loggen

-ID-kaart (of kopie voor- en achterkant) van uzelf en (indien van toepassing) van uw partner

- Energiecontract (of kopie)

- (Kopie van) bankpas

-Netto inkomensgegevens van uzelf over de maanden oktober en november 2022

-Netto inkomensgegevens van uw partner (indien van toepassing) over oktober en november 2022

 

Kortom, er is veel te horen, zien en doen zaterdag de 25e! De koffie en thee staat voor u klaar