Algemeen

Feestelijke opening dorpstuin Hallum

Op zaterdag 1 juni om 15.00 uur vindt aan de Noordermiedweg 2a de officiële opening van de dorpstuin Hallum plaats. Op deze feestelijke gebeurtenis willen we namens de werkgroep en vrijwilligers belangstellenden uitnodigen kennis te maken met onze dorpstuin. Er zijn workshops, activiteiten voor kinderen, cultuur en lokale lekkernijen. Tijdens deze opening zullen de naam en de slogan van de tuin onthuld worden. 

In Hallum is een kleine groep inwoners begin 2023 vanuit de ‘mienskip’-gedachte begonnen met het maken van plannen voor het realiseren van een dorpstuin. In de plaatselijke infofolder werden de ideeën voor het eerst publiek gemaakt. Hierop meldden zich een aantal enthousiaste vrijwilligers en bood een inwoner van Hallum een stuk grond aan. Het perceel van ongeveer een halve hectare ligt aan de zuidoost kant, vlak tegen het dorp aan. De groene voorziening is er voor en door de inwoners van het dorp, we doen het ‘mei en foar elkoar’. Iedereen die wil meedoen kan op zijn of haar eigen manier bijdragen. De tuin wil onder meer de onderlinge verbinding, sociale ontmoetingen en een gezond en duurzaam leefklimaat bevorderen en is in eerste instantie geen productietuin. Samen werken we aan een leefomgeving waarin ruimte is voor het volgen van het lokale ritme van de natuur.

Om draagvlak in het dorp voor dit initiatief te creëren werd na de zomervakantie een informatieavond voor vrijwilligers en andere belangstellenden georganiseerd en zochten de grondleggers contact met Doarpsbelang Hallum. Het bestuur was hier zeer positief over en in overleg werd besloten om als een zelfstandige werkgroep onder verantwoordelijkheid van Doarps-belang Hallum verder te werken. In samenspraak hebben we wat subsidies gekregen, waarmee de start van de tuin financieel mogelijk is gemaakt. 

Een eerste conceptontwerp schetst waar de groentebedden, de pluktuin, de fruitbomen en een vijver komen. Vrijwilligers plantten de eerste plantjes en groentebedden en zaaiden de eerste bloemen. De schuur is opgeknapt, waar we nu koffie en thee kunnen schenken en de opslag zich bevindt. In het najaar zijn diverse fruitbomen geplant, voornamelijk oudfriese appel- en perenrassen. In de afgelopen maand is de vijver uitgegraven. De dorpstuin wil een plek van verbinding zijn waar dorpsgenoten van verschillende culturen en generaties met elkaar samenwerken. Het is gezellig mee te werken of even langs te lopen, een praatje te maken, een kop thee te drinken of verse producten te kopen. Genieten van gezonde lichamelijke arbeid en van het buiten zijn. Met de beide basisscholen en de bibliotheek van Hallum werken we samen op het gebied van educatie.

De basis voor een goede tuin is een voedzame bodem. De grond van de tuin wordt gebruikt volgens de principes van permacultuur: biodiversiteit, rust voor de bodem en de grond beschermen door deze bedekt te houden met mulch. We gebruiken geen chemische middelen en uitsluitend natuurlijke verpakkingsmaterialen. Door een tuin in te richten waar we op een verantwoorde duurzame manier groente, fruit en bloemen verbouwen, dragen we bij aan een gezonder leefmilieu dichtbij huis