Algemeen

Fryslân iepenet syn tunen op 3 en 4 july

Ook in Bitgum, Berltsum, Stiens, Ferwert en Leeuwarden zijn a.s. weekend prachtige tuinen te bewonderen.

Bitgum: it Paradyske van Anneke Faber, Berltsumerdyk 8
Een prachtige Cottage tuin met een zonnige border, kleine vijver, besloten terras met pottenborder en een sfeervolle intieme bostuin met wit/blauwe border. Open op zaterdag en zondag.

Berltsum: Sjoerdtje Quarre, Foareker 1
Een echte liefhebbers tuin met mooie borders op kleur, pas ingezaaide bloemenweide en bomen en heesters. Open op zaterdag en zondag.

Stiens: Tjitske ten Broek, Treem 9
Een weelderige bloementuin met prachtige borders , mooie bomen en heesters. Deze tuin is alleen op zaterdag geopend.

Leeuwarden: Alie Valkema, Kastanjestraat 34
Een mooie liefhebbers tuin met veel vaste planten, een mooie heesterborder en fruittuin.
Deze tuin is alleen op zaterdag geopend.

Ferwert: Annie en Dries Postma, Stationsstraat 33
Een verborgen sfeertuinmet een sier- en moestuin gedeelt, veel soorten Phloxen en verkoop eigen gemaakt jams. Open op zaterdag en zondag.

Op zaterdag zijn de tuinen open van 10.00 uur tot 17.00 uur, op zondag vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur. De tuinen zijn vrij toegankelijk en in bijna alle tuinen is koffie/thee verkrijgbaar. Honden zijn niet toegestaan in de tuinen. De tuineigenaren zullen u van harte verwelkomen en eventueel rondleiden wanneer u dat wenst.