Algemeen

Gemeente Leeuwarden verjaagt roeken op overlastlocaties

Gemeente Leeuwarden begint met het verjagen van roeken op overlastlocaties. De gemeente heeft daarvoor toestemming gekregen van de provincie Fryslân. 

De toestemming geldt voor de periode 2019 t/m 2023. Roeken mogen alleen worden verjaagd op plekken waar de volksgezondheid in het geding is. Binnen de gemeente Leeuwarden zijn ongeveer 40 locaties bekend waar roeken broeden. Op zeven van deze locaties geven de roeken zoveel overlast dat de gemeente maatregelen treft. Deze overlastlocaties zitten in Stiens (St. Vituskerk) de wijken Heechterp/Schieringen, Westeinde, Nijlân, Huizum-West en in de dorpen Goutum (crematorium). Mogelijk worden ook in Mantgum maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Op overlastlocaties gaat de buitendienst (oude) nesten verwijderen. Daarna worden gecertificeerde jagers ingezet om de roeken met knallen en/of gillers te verjagen. Het knallen op zich is niet gevaarlijk, maar mensen en dieren kunnen er wel van schrikken. Het is iets om rekening mee te houden. Gedurende de verjaagperiode kunnen op andere plekken nieuwe overlastlocaties ontstaan. De kolonies worden daarom gemonitord en bij het ontstaan van nieuwe overlastlocaties verder verjaagd. De verjaagacties duren tot medio april.