Algemeen

Gemeente Waadhoeke is Fairtrade

Afgelopen 19 december 2019 heeft Gemeente Waadhoeke de Titel Fairtrade Gemeente in ontvangst genomen. Wethouder Jan Dijkstra kreeg tijdens een feestelijke avond de titel uitgereikt van Anke van Duuren en Andrew Livsey in 2019 van de Stichting Fairtrade. Met het behalen van de titel Fairtrade Gemeente heeft de gemeente zich gehouden aan de afspraak binnen het coalitieakkoord. 

Steeds meer organisaties zien de meerwaarde in van Fairtrade

In het juryrapport staan lovende woorden over de aanpak van de gemeente en in het bijzonder de werkgroep. Wethouder Jan Dijkstra bedankte dan ook de werkgroep voor hun passie en inzet. Veel organisaties zijn het afgelopen jaar Fairtrade en/of MVO (maatschappelijke verantwoord ondernemen) geworden. Zij werden uiteraard ook hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Inmiddels zijn 53 bedrijven binnen Waadhoeke Fairtrade of zijn bezig met MVO. Fairtrade gemeente zijn is een belangrijke stap naar een groene en duurzame gemeente. Daarom  werd  deze avond ook vooruitgeblikt naar de Global Goals.

Fairtrade gemeente zijn is een belangrijke stap richting de Global Goals
193 wereldleiders van de Verenigde Naties stelden 17 Werelddoelen op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Door Fairtrade gemeente te zijn ben je als gemeente al bewust bezig met 8 van de 17 Global Goals. Deze doelen zijn onderstaand dikgedrukt. Een goed begin om de wereld een klein stukje beter te maken. De 17 Global Goals zijn:

 1. Einde aan armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en betere voeding en duurzame voedselproductiesystemen bevorderen
 3. Gezonde levens bevorderen, welzijn van mensen van alle leeftijden
 4. Goed en inclusief onderwijs en levenslang
 5. Bevorderen gendergelijkheid
 6. Beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen
 7. Betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Duurzame, inclusieve en bestendige economische groei en volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Hoogwaardige, duurzame en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie
 10. Ongelijkheid in en tussen landen beperken
 11. Steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Verduurzamen van consumptie- en productiepatronen
 13. Bestrijden van klimaatverandering en de effecten ervan
 14. Beschermen van oceanen en zeeën
 15. Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen
 16. Vreedzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen
 17. Versterken van middelen voor de implementatie en revitalisatie van het mondiale samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling