Algemeen

Gerrit Veendorp Bellefleur 2023

De oude schimp- of scheldnaam voor de inwoners van Blije was ‘Blijer bellefleuren’. Nu wordt deze naam gebruikt voor de inwoners die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Blijer gemeenschap. Vanaf 2003 wordt deze jaarlijks uitgereikt.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de vereniging Dorpsbelangen Blije e.o. 

Gerrit Veendorp is in Blije uitgeroepen als Bellefleur 2023 en door dorpsbewoners genomineerd omdat; Hij zich inzet voor de zwakkere inwoners van ons dorp en helpt waar nodig; niet op de voorgrond maar “achter de schermen”. Een gewoon iemand met het hart op juiste plek. Wandelen met minder mobiele dorpsbewoners. Sociaal. Kleine klusjes doet voor mensen die het zelf niet meer kunnen

De jury heeft gekozen voor een “zachte kracht”; iemand die onzichtbaar inzet voor de zwakkere in onze dorpsgemeenschap