Algemeen

Wie aan het goede doel of een kerkelijke instelling geeft, heeft recht op een flinke aftrekpost. Door hier slim mee om te gaan kun je eenvoudig een groter belastingvoordeel behalen bij een gelijk blijvend bedrag aan giften. 

De fiscus onderscheidt 2 soorten giften: gewone en periodieke giften. Wie niet over belastingaftrek nadenkt, doet waarschijnlijk gewone giften. De term periodieke gift is misschien wat verwarrend, want de automatisch afgeschreven maandelijkse bijdrage aan bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen geldt niet als periodieke gift in deze context. Dat zijn gewone giften. Helaas, gewone giften zijn alleen aftrekbaar voor zover je in een jaar meer schenkt dan 1% van je jaarinkomen (inkomen uit box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek). Partners moeten hun inkomen bij elkaar optellen. Al met al schiet het bij gewone giften niet echt lekker op met de aftrek.

Tip: Als je je giften van 2 of meer jaren allemaal tegelijk in 1 jaar geeft, heb je maar één keer last van die drempel.

Kiezen voor een periodieke gift is nog gunstiger. Die zijn van de eerste tot de laatste euro aftrekbaar. Er is geen drempel van toepassing. Máár, er is pas sprake van een periodieke gift als je van te voren in een overeenkomst vastlegt dat je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag gaat schenken aan een bepaald goed doel. Dit kan via een notariële akte.

Tip: Dit kan echter ook zonder notaris. Hiervoor heeft de Belastingdienst een modelovereenkomst beschikbaar gesteld. Vul hem in en stuur hem op naar het goede doel. Dat vult de rest in en stuurt de overeenkomst terug. Bewaar deze in je administratie, want de fiscus kan ernaar vragen. Een periodieke gift is dus ook heel goed mogelijk voor kleinere schenkingen. 

Wil een gift aftrekbaar zijn, gelden er nog wel enkel aanvullende voorwaarden:

  • Als je een tegenprestatie krijgt voor de gift, zoals een lot bij een loterij, is de gift niet aftrekbaar. 
  • De gift is aftrekbaar als het goede doel is opgenomen in de lijst van ANBI’s (algemene nut beogende instellingen. Deze is te raadplegen op de site van de Belastingdienst).
  • Je moet kunnen bewijzen dat je de gift hebt gedaan (bijvoorbeeld met een bankafschrift). 

Let op: 

  • Periodieke giften aan verenigingen met ten minste 25 leden, die niet op de hiervoor genoemde ANBI lijst staan, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook aftrekbaar zijn. 
  • Wie schenkt aan culturele instellingen kan zelfs 125% van de gift aftrekken (bij schenkingen tot Ä 5000). Het culturele doel moet dan wel de aanduiding 'cultuur' hebben in de lijst van ANBI's van de Belastingdienst. 
  • Als je vrijwilligerswerk doet voor een goed doel en daarvoor kosten maakt die je niet declareert, kun je die kosten vaak opvoeren als aftrekbare gift. Hetzelfde geldt als het goede doel je een vergoeding aanbiedt voor het werk zelf én je daar vrijwillig van afziet.

Bron: Wijnand Jager Accountants en Belastingadviseurs, Stiens