Algemeen

Goede voornemens 2022

Dat de wereld moet stoppen met het gebruik van olie, gas en kolen is inmiddels wel duidelijk. Door het verbranden van fossiele brandstoffen wordt de aarde te warm en dat betekent dat de leefbaarheid sterk achteruit gaat. Dus moeten we ook in Stiens en omgeving aan de slag om het gebruik van aardgas, kolen en olie uit te bannen en als het niet anders kan dan in ieder geval zoveel mogelijk te beperken.

Wat we nu al kunnen doen

We kunnen nu al veel doen, zoals een dikkere trui aantrekken en de thermostaat lager te zetten. Ook het dichtdraaien van de verwarming in vertrekken waar je weinig bent helpt prima. Daarnaast is het belangrijk om zo veel mogelijk te isoleren. Ook het zelf opwekken van fossielvrije warmte en fossielvrije stroom is een goed plan, zoals door zonnepanelen op huizen en bedrijfsgebouwen, maar ook door windmolens en groengas uit koeienmest. En uiteraard met warmtepompen die de warmte halen uit de lucht of uit het oppervlaktewater. Op die manier kunne we de komende jaren verdere stappen zetten.

Gemeenschappelijke betrokkenheid

Voor het slagen van gezamenlijke acties is versterking van betrokkenheid van de inwoners van Stiens en omgeving een must. Die betrokkenheid bepaalt het succes. Andersom: geen betrokkenheid, geen kans van slagen. Samen doen betekent dan ook samen slagen. En stappen kunnen zetten. Uit de enquêtes die wij de afgelopen tijd hebben gehouden, vorig jaar onder inwoners van Aldlân en dit jaar onder de inwoners van Stiens-Zuid (Wythústerwei en westelijk ervan), blijkt dat veel inwoners gemotiveerd zijn stappen in duurzaamheid te zetten. De bewoners geven het volgende aan: "Ik doe het ook voor mezelf, maar vooral voor de mienskip van Stiens” en “Samen zullen we ervoor zorgen dat we groener en duurzamer worden”. Er zijn ook al veel inwoners die al veel geïsoleerd hebben en triple glas, zonnepanelen en een warmtepomp hebben aangeschaft. Maar anderen hebben dat nog niet. 

 

Actie ondernemen?

Stienzer Energykoöperaasje wil uitvoering geven aan de gezamenlijke inzet voor de inwoners van Stiens en omgeving. We streven naar gezamenlijke zonnedaken en wellicht ook andere vormen van collectieve energieopwekking en verwarming. Geef je goede voornemens in 2022 inhoud: doe mee en word lid