Algemeen

Graag zingen? Kom bij “Frisia Cantat”

Lijkt het u leuk om met elkaar te zingen, kom dan naar “Frisia Cantat” in Stiens. De toegang is laagdrempelig en “voorzingen” is niet nodig. Enthousiasme is belangrijk!

“Frisia Cantat “ bestaat als sinds 1911. We zingen populaire muziek ( meerstemmig ) o.l.v. Piet Lautenbach en één keer per maand verzorgt onze pianist, Oeds Wijnsma, de begeleiding.

Loop vrijblijvend eens binnen op een donderdagavond van 19.30 – 21.30 in “De Skalm” en ervaar hoe plezierig het is om in een koor te zingen. Ook goed voor de sociale contacten!

Eerst meer informatie? Neem contact op met Hitje Dankert ( 0511-432 292) óf Frans van Hofwegen ( 058- 266 3352 ).