Algemeen

GRIENMANK: een inspirerende mengelmoes van filmpjes en liedjes

Zondag 26 mei | 16.00 uur | Johanneskerk Britsum. Op zondag 26 mei brengt Vocal Group STIM haar nieuwe programma in de Johanneskerk in Britsum. De voorstelling begint om 16.00 uur. 

Na muziektheater in It Lûd fan 'e Wjukslach, liedjes en gedichten in Anders en liedjes en verhalen in LEF, komt Vocal Group STIM nu met een programma waarin liedjes en YouTube filmpjes centraal staan. GRIENMANK is de titel. Dat is Fries voor mengelmoes. En dat is precies wat het is: een mengelmoes van mooie, grappige en ontroerende filmpjes en liedjes. Een inspirerende collage die je even aan het denken zet, een herinnering wakker maakt of zorgt voor een glimlach. Net als de vorige voorstelling (met eigen verhalen), is GRIENMANK opnieuw een persoonlijke voorstelling. Elk van de STIMMERS heeft een YouTube filmpje uitgekozen om te delen met het publiek. Stim wordt op piano wordt begeleid door Eline Brans. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.vocalgroupstim.nl en op 26 mei in de kerk.