Algemeen

Hardoff-orgel klinkt weer in de Johanneskerk Britsum

Er klinkt weer zuivere orgelmuziek in de kerk van Britsum. Op zondag 19 mei nam de Stichting Alde Fryske Tsjerken het geheel gerestaureerde orgel weer in gebruik. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Johanneskerk heeft directeur Bert Yedema van orgelmakerij Bakker & Timmenga vertelt wat er zoal onder handen is genomen. Orgeladviseur Theo Jellema liet horen hoe het orgel nu klinkt. Er is ruim een ton geïnvesteerd in het instrument. 

 Foto: orgel Britsum, o.v.v. foto Stichting Alde Fryske Tsjerken 

 

Het orgel, geplaatst op een galerij aan de westzijde, werd in 1861 gebouwd door de Leeuwarder orgelbouwer Willem Hardorff. Het onderging sinds de bouw nauwelijks wijzigingen. In het begin van de 20e eeuw werd op het hoofdwerk de Quint 3' door een Violon 8' (vanaf c) vervangen. In 1950 werd een elektrische windvoorziening aangebracht. 

Enkele jaren geleden bleek dat het orgel aan een restauratie toe was. Het plan hiervoor werd gemaakt door adviseur Theo Jellema. Hij constateerde dat ‘het orgel materieel zeer goed bewaard is gebleven’, maar dat het wel ‘in zeer slechte staat verkeerde’. Dat gold vooral voor drie zeer wezenlijke elementen van het orgel: windvoorziening, windladen en pijpwerk. 

De fondsenwerving hiervoor ging in 2016 van start. Dit is in nauwe samenwerking gegaan tussen de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Plaatselijke Commissie in Britsum. Dankzij deze gemeenschappelijke inspanning én hulp van vermogensfondsen kon het werk in 2018 daadwerkelijk beginnen. 

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is blij dat het werk nu af is. Het orgel kan nu tijdens de erediensten en tijdens concerten weer goed worden gebruikt. 

Onze Plaatselijke Commissie organiseert op zaterdag 25 mei van 15.00 – 16.30 uur een open middag voor orgelliefhebbers. Er is dan gelegenheid voor maximaal 6 personen om het orgel te bespelen.