Algemeen

Het grote Waadhoeke Toernooi zaterdag 24 augustus

De laatste jaren hebben gemeentes in diverse van hun dorpen jeu de boules veldjes aangelegd. Zo men zegt “voor algemeen gebruik en vermaak”. Op deze Jeu de boules veldjes wordt vast zo nu en dan gespeeld. 

Wij van Tûk en Rekke (Jeu de boulesvereniging Menaam sinds 2003) hebben gemeend om de spelers van deze kleine veldjes en ook de leden van andere jeu de boulesverenigingen in de gemeente Waadhoeke uit te nodigen om eens te spelen op ons grote jeu de boules veld met 16 banen. De deelname is gratis. Men hoeft geen ervaren bouler te zijn. Tûk en Rekke stelt wat prijsjes ter beschikking. U kunt zich opgeven met of zonder boules partner. Dit Waadhoeke toernooi is bedoeld voor een ieder die woont  binnen de gemeente Waadhoeke. 

Voor uw agenda: Zaterdag 24 augustus 2019. Aanvang 13.00 uur. Melden vanaf 12.30 uur op de jeu de boulesbaan van Tûk en Rekke. Graldasingel 78 in Menaam (IJsbaan hoek Orxmasingel/Graldasingel). Voor opgave tot en met 18-08-2019 en nadere inlichtingen; fvanduren@tele2.nl.