Algemeen

Hijum-Feinsum wint 15de editie van de Jong Feinte partij

Tekst: Jan Braaksma | Foto's: Henk Bootsma

Hijum-Feinsum met de kaatsers Giancarlo Teitsma, Hijlke Beijering en Laas Pieter van Straten zijn afgelopen woensdag in de braadpan van Easterein  winnaar geworden van de 15de editie van de Jong Feinte Partij  een afdelingswedstrijd voor de junioren. In een aardige finale die onder extreme hitte werd gespeeld  had Hijum-Feinsum net nog wat meer reserves dan het ook uitgebluste partuur van Winsum dat uit kwam met Sipco Greidanus, Wessel Hilverda en Evert Pieter Tolsma. 

Op 5-3 en 6-6 had Laas Pieter van Straten succes bij Evert Pieter Tolsma met een diepe bal achterin.  Winsum kwam goed uit de startblokken maar toen een 6-2 voorsprong niet verzilverd kon worden liep men vier eersten achter de feiten aan. Via driemaal 6-4 werd  de twee spel vol gemaakt. Winsum kwam dan wel een beetje terug maar de kwaadslag van Evert Pieter op 4-1 en 6-6 deed de marge weer vergroten.  Daarna kon Laas Pieter  het eind niet vinden en via 6-4 en 6-6 kwam Winsum weer aardig in de partij.  Evert Pieter tilde er wel acht ballen over heen maar aan de stuit werd dat voordeel ook weer snel weg gegeven met zeven opslagmissers.  Op 5-3 en 6-6 plaatste Laas Pieter zijn derde zitbal.

Hijum-Feinsum bereikte de finale via zeges op onder meer:  Balk (5-1 en 6-6). Mantgum (5-4 en 6-2) en Franeker  (5-3 en 6-6). Franeker met Djurre Seerden, René de Haan en Marco de Groot had beslist kansen tegen Hijum-Feinsum maar  deze werden als zo vaak niet benut.

Winsum moest eerst broedermoord plegen op het tweede partuur van Winsum (5-1 en 6-4). Vervolgens werd gewonnen van Berltsum 2 (5-3 en 6-6)  en van Bolsward (5-4 en 6-2). In de halve finale kon een gehandicapt Morra-Lioessens dat Auke Boomsma met een zonnesteek zag uitvallen het niet meer bolwerken. Riemer Hoekstra en Siebe Feenstra kwamen toen een mannetje te kort om het Winsum nog lastig te maken. (5-2- en 6-4).

De publieke belangstelling viel natuurlijk zwaar tegen maar de liefhebbers die er nog wel waren verdienen misschien nog wel de dikste pluim. Met meer dan 30 graden was het woensdag geen lolletje langs de lijn te zitten.i

 Easterein in cijfers: Eerste omloop: 1. Exmorra - 2. Mantgum 1-5 en 4-6; 3. Minnertsga - 4. Sexbierum-Pietersbierum 3-5 en 6-6; 5. Reduzum - 6. Hommerts-Jutryp 1 4-5 en 0-6; 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 - 8. Arum 5-4 en 6-6; 9. Baard - 10. Franeker 2-5 en 2-6; 13, Hommerts-Jutryp 2 - 14. Berltsum 1 2-5 en 2-6; 15. Morra-Lioessens - 16. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1 5-5 en 6-0; 17. Dronryp 1 - 18. Spannum 5-1 en 6-2; 19. Bolsward - 20. Kimswerd 5-1 en 6-4; 21. Menaam - 22. Bitgum 5-5 en 6-4; 23. Winsum 2 - 24. Winsum 1 1-5 en 4-6; 25. Wommels - 26. Berltsum 2 3-5 en 6-6; 27. Hijum-Feinsum - 28. Balk 5-1 en 6-6; Dronryp 2 staand nummer; Tweede omloop: 29. Dronryp 2 - 2. Mantgum 1-5 en 4-6; 4. Sexbierum-Pietersbierum - 6. Hommerts-Jutryp 1 5-4 en 6-6; 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 - 10. Franeker 4-5 en 4-6; 12. Gaast-Ferwoude - 14. Berltsum 1 5-3 en 6-6; 15. Morra-Lioessens - 17. Dronryp 1 5-2 en 6-0; 19. Bolsward - 21. Menaam 5-3 en 6-4; 24. Winsum 1 - 26. Berltsum 2 5-3 en 6-2; 27. Hijum-Feinsum staand nummer: Derde omloop: 27. Hijum-Feinsum - 2. Mantgum 5-4 en 6-2; 4. Sexbierum-Pietersbierum - 10. Franeker 2-5 en 6-6; 12. Gaast-Ferwoude - 15. Morra-Lioessens 2-5 en 0-6; 19. Bolsward - 24. Winsum 4-5 en 2-6; Halve finale: 27. Hijum-Feinsum - 10. Franeker 5-3 en 6-6; 15. Morra-Lioessens - 24. Winsum 2-5 en 4-6; Finale: 27. Hijum-Feinsum - 24. Winsum 5-3 en 6-6.