Algemeen

Historisch Informatiepunt in d’Bieb Stiens

Een verschijnsel van deze tijd is dat steeds meer mensen zich interesseren voor de (lokale) geschiedenis. Wat de Documentatiestichting Leeuwarderadeel betreft is dat een mooie ontwikkeling. Immers, deze lokale geschiedenis is het gebied waar onze stichting zich mee bezig houdt, waarvoor ze zelfs in het leven is geroepen.  

Eén van de doelstellingen van onze stichting is dan ook: het verrichten of doen verrichten van onderzoek betreffende de historie van de eerdere gemeente Leeuwarderadeel (het Noordertrimdeel). Een andere belangrijke doelstelling is: het duurzaam veiligstellen van voor de historie van het Noordertrimdeel van belang zijnde collecties en verzamelingen; bijvoorbeeld: archieven, foto, film en video, websites etc. in zowel digitale als analoge vorm. Onze stichting is al meer dan 25 jaar bezig om aan onder andere deze doelstellingen te werken. De producten die uit deze arbeid zijn voortgekomen, zijn voor een groot deel ondergebracht in d’Bieb in Stiens, in ons eigen H.I.P. (Historisch Informatie Punt).  Dat is natuurlijk wel bekend onder de echte sneupers onder ons, maar naar onze overtuiging zijn er ook nog veel inwoners niet bekend met dit gegeven. Dus geïnteresseerden: loop eens langs in d’Bieb en bezoek dit H.I.P. om onze uitgaven, boeken, films, foto’s en dergelijke te bekijken en eventueel via de bibliotheek te lenen, om er thuis verder kennis van te nemen. Voor mensen die nog dieper in de plaatselijke historie willen duiken is er het Historisch Centrum Leeuwarden, waar veel van de archieven uit onze voormalige gemeente liggen opgeslagen en toegankelijk zijn, waaronder de gemeentelijke archieven. In deze archieven is nog een schat aan informatie, die nog nadere bestudering en publicatie rechtvaardigen, te ontdekken. De meest recente zijn echter nog niet openbaar toegankelijk. 

Zeker ook voor de huidige archieven van verenigingen, bedrijven en stichtingen is het van belang dat ze onder de juiste bewaarcondities worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt. Natuurlijk willen wij ook graag ‘nijsgjirrige’ (oude) foto’s met historisch interessante informatie in onze collectie opnemen. Stuur voor het aanbieden/opnemen van een archief of het laten scannen van foto’s even een e-mail aan onze stichting. 

Zie voor meer informatie en het mailadres ook onze website: www.documentatiestichting.nl. Via deze website zijn ook de archieven en foto’s online te raadplegen.