Algemeen

Honden aan de lijn

Honden zijn binnen ons landschapspark bij Martenstate Koarnjum ook van harte welkom, echter ze zullen altijd kort aangelijnd moeten zijn. 

De uitwerpselen kunnen worden opgeruimd en gedeponeerd in de afvalbak voor de poort. Loslopende honden kunnen de door ons zorgvuldig onderhouden planten, bomen en struiken beschadigen. Kleinere dieren kunnen opgejaagd worden. Ook onze vrijwilligers in het groen worden wel eens onaangenaam verrast door achterblijvende hondensouvenirs. Bij elke toegang tot het park wordt deze spelregel op een bordje duidelijk weergegeven: honden aan de lijn krachtens artikel 461 van het wetboek van strafrecht. De aanlijn- en opruimplicht is ook van kracht in het nieuwe bos oostwaarts dat wordt omgetoverd tot een nieuw stinzenflora-eldorado. In het komende stinzenflora-seizoen zullen met enige regelmaat controles op de naleving van de spelregels worden uitgevoerd door een buitengewoon opsporingsambtenaar van It Fryske Gea. In een deel van de nieuwe toegevoegde singel ten noorden van het park met zicht op Britsum zal gedurende het komende jaar een proef worden gehouden om alleen hier een losloopgebied voor honden toe te staan met een opruimplicht van de uitwerpselen. Deze mogelijkheid zal met bordjes worden aangegeven en begrensd zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.