Algemeen

Ideeënuitwisseling over gebruik Van Harenskerk Sint Annaparochie

De mooie Van Harenskerk in St.-Annaparochie is in eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Steeds meer monumentale kerkgebouwen verliezen hun oorspronkelijke functie en de stichting wil voorkomen dat deze beeldbepalende monumenten uit het Friese landschap verdwijnen. 

Ze doet dat door in bijzondere gevallen (rijks-)monumentale kerken in eigendom over te nemen. Ook zorgt de stichting voor een nieuwe bestemming, zodat kerken 'levende stenen' blijven. In 2013 werd de Van Harenskerk aan de stichting overgedragen en sindsdien wordt deze beheerd door een groepje vrijwilligers, de zogenaamde plaatselijke commissie. Dankzij deze commissie én de inzet van de vrijwilligers van de commissie Open Deuren is de kerk in de zomermaanden op zaterdagen geopend voor publiek en worden er rondleidingen gegeven. Ook is de kerk deelnemer aan Tsjerkepaad. De Protestantse Gemeente huurt de kerk voor het houden van erediensten en er vinden trouw- en rouwdiensten plaats. De Van Harenskerk is met name bekend omdat op deze plek het huwelijk van Saskia van Uylenburgh & Rembrandt van Rijn is gesloten. Weliswaar niet in deze kerk, maar in een voorloper hiervan. De jaarlijkse Rembrandtmarkt in Sint Annaparochie speelt prachtig in op dit gegeven en trekt veel bezoekers.

Er bereiken de Stichting Alde Fryske Tsjerken steeds vaker berichten uit verschillende organisaties van het dorp om de Van Harenskerk meer te betrekken bij en in te zetten voor diverse activiteiten. De stichting gaat hier graag in mee, want juicht een levendig gebruik van haar kerken van harte toe. Daarom zijn diverse personen en organisaties uit St. Anna uitgenodigd voor een informele bijeenkomst op maandagavond 6 december om 20.00 uur in de Van Harenskerk. Als de dan geldende coronamaatregelen het toelaten, gaan Hester Simons en Joke Bakker, respectievelijk directeur en impresario van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, die avond graag in gesprek over de ideeën die er leven in het dorp en over wat er voor nodig is om méér mogelijk te maken in de kerk