Algemeen

Iepenloftspul ‘De lêste floed’ in Brantgum

‘De lêste floed’ is gebaseerd op het boek van Durk van der Ploeg. In 1969 wordt de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee. Dit heeft voor het gezin van Tsjerk Vogel, die daar al jaren het boerenbedrijf uitoefent en ploetert met het aanwinnen van land, dramatische gevolgen. 

Een spannend en aangrijpend verhaal over persoonlijke drama’s, tegen de achtergrond van onverzettelijkheid en een onvermijdelijk generatieconflict. 

Vijftig jaar Lauwersmeergebied in 2019 was mede reden om dit stuk in Brantgum op te voeren. Het verhaal is voor het iepenloftspul bewerkt door Baukje van Hijum en Atsje Lettinga neemt de regie voor haar rekening. De uitvoeringen zijn op 13, 14, 15, 20, 21 en 22 juni op it Leechje in Brantgum.  Kaarten zijn verkrijgbaar op: www.iepenloftspulbrantgum.nl