Algemeen

IMF-subsidie voor 22 projecten in Noardwest Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 22 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim € 180.000,- naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Lunchen aan je toekomst

Stichting Jij Speelt de Hoofdrol gaat lunchbijeenkomsten organiseren rondom kanker en werk. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 25% van alle vrouwen een vorm van borstkanker krijgt. In Friesland ligt dit aantal rond de 82.000 patiënten. De leeftijd van meer dan de helft van deze groep is 40 tot 60 jaar, vaak in gezondheid volop aan het werk. De Stichting begint met een pilot in het MCL in Leeuwarden. Er wordt informatie uitgewisseld, specialisten geven workshops en zogeheten moderators zorgen voor begeleiding. De bijdrage vanuit het IMF is € 4.000,-, het project kost € 10.583,60,-.

Iepen Mienskipsfûns

In 2020 kan vanaf maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari (17.00 uur) subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Later dat jaar volgen nog twee subsidierondes. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf. Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk voor inwoners in Noordoost en Noardwest Fryslân.