Algemeen

Informatie Verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15, 16 en 17 maart

Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Over de organisatie van deze verkiezingen staat veel informatie op de website van de gemeente Leeuwarden: www.leeuwarden.nl. Hier is ook informatie te vinden over locaties, inleverpunten, tellen, enzovoort.

In de gemeente Leeuwarden zijn ca 97.500 kiesgerechtigden, waarvan ca 16.500 ouder dan 70 jaar.

Jongeren die voor de eerste keer mogen stemmen, hebben onlangs een brief van burgemeester Sybrand Buma ontvangen waarin hij een oproep doet om gebruik te maken van het stemrecht.

Over de verkiezingen zelf wat praktische informatie :

  • Op woensdag 17 maart verstrekken we een aantal keren een indicatie van de tussentijdse opkomstcijfers. Doordat er ook op 15 en 16 maart kan worden gestemd, zijn deze cijfers indicatief. De tussentijdse opkomstcijfers worden steekproefsgewijs verzameld. De informatie publiceren we op de website. Dit zal zijn rond 11.15, 14.15, 16.15 en 19.45 uur.
  • Woensdag 17 maart start het tellen van de stemmen meteen na 21.00 uur. We verwachten niet voor middernacht de voorlopige uitslag op partijniveau te kunnen melden. Deze publiceren we zo snel mogelijk op de website.
  • De verwachting is dat op donderdag 18 maart de voorlopige uitslag op kandidaatsniveau bekend is. Houd ook hiervoor de website in de gaten.
  • De zitting van het hoofdstembureau waarin de uitslag van de verkiezingen definitief wordt vastgesteld, is op maandag 22 maart om 10.00 uur. De zitting van het hoofdstembureau is openbaar en live via stream te volgen (via de website iBabs Leeuwarden)
  • Wilt u op één van de verkiezingsdagen een bezoek brengen aan een stembureau? Wij wijzen u erop dat in de stembureaus strikte coronamaatregelen gelden. Houd u zich aan de aanwijzingen. De voorzitter van het stembureau overlegt met u wat ‘handig en verstandig’ is. Dit geldt ook ten aanzien van privacyregels.  We vragen u niet onaangekondigd te gaan, maar vooraf even te overleggen. Dat kan via de perstelefoon.
  • Vragen over de verkiezingen of een verzoek voor een interview kunt u zoals gebruikelijk stellen via de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden, 058 – 233 4002