Algemeen

Op woensdag 8 juli gaan we naar buiten! Op onderstaande locaties staan een buurtsportcoach enjongerenwerker klaar om met kinderen en jongeren te spelen, bewegen en te sporten. Er wordendeze middag buitenspeelboekjes uitgedeeld waarin meer dan genoeg buitenspelletjes en tips staan uitgewerkt voor de zomervakantie. Opgeven is niet nodig, mooi weer meebrengen wel!