Algemeen

Kom ook naar de 3e Tour de Boer-excursie!

Maandag 8 juli a.s. organiseert Waadrâne i.s.m. Twirre de 3e Tour de Boer-excursie. Je bent welkom op maandag 8 juli a.s. op het akkerbouwbedrijf van Mts Visbeek/van der Wal in Marrum. Visbeek heeft 3 Vogelakkers (perceel met luzerne of klaver afgewisseld met bloem/kruidenrijke stroken) waarbij het beheer gericht is op akkervogels zoals de veldleeuwerik en de gele kwikstaart. Maar niet alleen voor vogels zijn deze vogelakkers aantrekkelijk, voor verschillende zoogdieren zoals hazen en reeën dient de vogelakker namelijk als schuilplaats.

Wanneer de luzerne/klaver gemaaid wordt kan dit een gevaar opleveren voor de vogels en zoogdieren. Vanaf dit jaar bieden we onze deelnemers aan om voor het maaien de percelen met een drone te laten checken op aanwezigheid van vogels en zoogdieren om maaislachtoffers te voorkomen. Hierdoor zijn er al meerdere jonge reeën en hazen gespaard.

Wat houdt het akkervogelbeheer in, wat is de motivatie van Visbeek om aan agrarisch natuurbeheer te doen en hoe werkt het checken van de vogelakkers met een drone?
Op deze vragen krijg je een antwoord tijdens de excursie op 8 juli a.s.

Meer informatie en aanmelden via www.waadrane.frl/agenda