Algemeen

Koop lokaal, doe het digitaal in Stiens

Om onze leden in deze moeilijke tijd een steun in de rug te geven hebben we als bestuur van OVL gemeend een gezamenlijke advertentie te laten plaatsen in deze Stienser. 

Het doel hiervan is een ieder op te roepen toch vooral ook de lokale ondernemers te ondersteunen die zwaar getroffen zijn door alle maatregelen rondom de bestrijding van het Corona virus, om hun op deze manier door deze zware tijd heen te helpen. In de advertenties geven de getroffen lokale ondernemers aan hoe ze momenteel bereikbaar zijn en hoe ze hun diensten momenteel kunnen aanbieden.  Dus hierbij een oproep deze advertenties aandachtig door te lezen en steun deze lokale ondernemers !!

DUS KOOP LOKAAL, doe het DIGITAAL 

 Zie pagina 10, 11 en 12 van de Stienser