Algemeen

Krijtwedstrijd in Vrouwenparochie

Als afsluiting van de beplantingsweek was er op zaterdag 16 oktober een kleurkrijtwedstrijd. 

Meer dan 20 kinderen hebben prachtige tekeningen gemaakt van o.a. bloemen, vrachtwagens en hartjes. We kunnen terugkijken op een aangenaam uurtje. Nu de krijttekeningen zijn verdwenen zijn de planten overgebleven, en ook dat is een plaatje. Hiermee heeft Froubuurt er een mooie straat bij. Drie jaar terug is de riolering en de bestrating in de Mathijs Beckstraat volledig op de schop gegaan. De gemeente Waadhoeke had toen al geld gereserveerd om de groenvoorziening te vernieuwen. De groencommissie is bij alle bewoners van de wijk langs geweest om de ideeën die bij bewoners leefden te inventariseren. Met deze ideeën heeft landschapsarchitect Fokje Kingma een plan gemaakt. De uitvoering was in handen van de hoveniersbedrijven: de Heeren van Spyksma en Freek Jaquet.  Nu is de kruising van de Mathijs Beckstraat, Klaine Izakstraat en Netaris Brungerstraat in dezelfde golvende kleurrijke planten als op de rotonde op de doorgaande weg veranderd, zodat de verbinding in het dorp met mooie natuur en biodiversiteit steeds duidelijker wordt