Algemeen

Leeuwarderadeel kaatspartij

Op zaterdag 17 augustus vindt de Leeuwarderadeel kaatspartij plaats op het kaatsveld van Hijum. Aanvang om 10.00 uur. Opgeven graag voor donderdag 15 augustus bij: 06-22981055.