Algemeen

Lezing in maand van de geschiedenis door Henk Popma en Tjitte Kamminga

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel organiseert in samenwerking met Historisch Centrum Leeuwarden en dbieb, dit jaar tijdens de maand van de geschiedenis, weer haar jaarlijkse lezing.

Martenastate 1722, naar een tekening van J. Stellingwerf

Deze lezing zal verzorgd worden door Henk Popma en Tjtte Kamminga, de schrijvers, van het boekwerk ‘Martenastate, proeftuin van het paradijs?

Deze lezing wordt gehouden in de SKALM te Stiens op 7 oktober 2019, om 20.00 uur, de toegang is zoals gewoonlijk GRATIS. (koffie/ thee is voor eigen rekening).

Zet deze bijzondere lezing in uw agenda!

Samenvatting van de lezing:

De MARTENA”S worden vaak vereenzelvigd met Franeker, vanwege het daar staande bekende Martenahuis, maar een belangrijk deel van de historie van dit roemrijke geslacht is ook te vinden binnen het grondgebied van de eerdere gemeente Leeuwarderadeel en binnen de stad Leeuwarden.

De schrijvers zullen met name de Martena’s van deze kant gaan belichten. De maand van de geschiedenis staat dit jaar in het teken van hij/zij. De nadruk van de lezing zal dan ook worden gelegd op de relatie van jonkheer Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen met zijn moeder en het ontbreken van ander vrouwvolk om hem heen.