Algemeen

Lezing Willem Schoorstra in Hegebeintum

Naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek 'Erfskip' geeft schrijver Willem Schoorstra op vrijdagavond 31 maart a.s. om 20.00 uur een lezing in het Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum. 

De terp, haar bewoners en de talloze, soms mystieke vondsten, schetsen een beeld van de regio als machtscentrum. Voor iedereen met interesse in vroegmiddeleeuwse geschiedenis en bijzondere verhalen. Na afloop kunnen bezoekers het Archeologisch Steunpunt met de vondsten uit de terp en de wissel- en vaste expositie van Stichting Alde Fryske Tsjerken bekijken. De toegang voor deze avond is gratis, aanmelding voor het bijwonen van de lezing kan via de e-mail info@terphegebeintum.nl of het contactformulier op de website.

 

Het nieuwe boek ‘Erfskip- de saga van Ubba Skylding’ van Willem Schoorstra speelt in de vroege middeleeuwen. Het verhaal over het leven van de Friese strijder Ubba Skylding begint in ‘Grut Bjinthiem’, het toenmalig Hegebeintum. In het boek komen vondsten uit terpen in de omgeving voor, geplaatst in de tijd waarin ze thuishoren, zoals de beroemde fibula van Hegebeintum, de helm van Hallum en de ‘tsjoender’ uit het grafveld van Easterbeintum. Na afloop van de  lezing signeert de  auteur zijn boek.

 

Willem Schoorstra debuteerde in 2001 met de gedichtenbundel ‘Ynwijing’. Daarna kwam de verhalenbundel ‘Berjochten út Babel’ en de romans ‘Swarte Ingels’ (Fedde Schurerprijs), ‘De ôfrekken’, ‘Rêdbâd’, ‘Pier – de profesij fan bline Simen’, ‘De nacht fan Mare’ (Rink van der Velde prijs) en ‘Jacht op de Codex Frisicus’. In 2020 verscheen de Poëtyske Edda, een vertaling van het gelijknamige IJslandse boek. De romans ‘Swarte Ingels’, ‘Pier’ en ‘Rêdbâd’ zijn ook in het Nederlands uitgebracht. Naast het schrijven van romans houdt Schoorstra zich ook bezig met verschillende literaire en historische projecten en het schrijven van columns en essays.  

 

Locatie: Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum, Pykedyk 4, Hegebeintum

Toegang: gratis. Aanmelding: via info@terphegebeintum.nl of contactformulier www.terphegebeintum.nl