Algemeen

Lintjesregen Gemeente Leeuwarden

Op vrijdag 26 april zijn in het Stadhuis te Leeuwarden aan de volgende personen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt:

Johannes Groenewoud (Johannes)
Geboren op 24 januari 1939 te Gaasterland
Wonend te Stiens
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanwege zijn financiële kennis is de heer Groenewoud op velerlei terreinen een grote steun. Voor de Protestantse Gemeente Stiens fungeerde hij o.a. als wijkouderling, boekhouder, vertrouwenspersoon en chauffeur. Hij verrichtte daarnaast allerlei hand- en spandiensten zoals het verzorgen van financiën voor ouderen, schoonmaakwerkzaamheden en tuinwerkzaamheden rondom de kerk . Verder was hij financieel adviseur van de bouwcommissie bij de Christelijke Basisschool d’Oriënt in Stiens en financieel adviseur bij de Protestantse Gemeente te Oosternijkerk waar hij zich o.a. heeft ingezet voor een fusie tussen twee kerken.  Voor de Volkstuinverening Stiens e.o. verzorgt de heer Groenewoud als penningmeester financiële zaken en andere klussen. 

Willem Warning (Willem) (echtgenoot van Elsiena Berendina Warning-Liemburg)
Geboren op 23 februari 1948 te Bussum
Wonend te Leeuwarden
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Warning is al 40 jaar als vrijwilliger actief bij verschillende omroeporganisaties. Hij begon als technicus bij de Friese ziekenomroep. Vervolgens was hij vrijwilliger bij de Leeuwarder Omroep Mercurius waar hij zich bezig hield met het inrichten en onderhouden van de radiostudio en het verzorgen van de technische ondersteuning bij de kerkelijke programma’s. Bij Omroep LEO heeft de heer Warning een belangrijke rol gespeeld bij het bouwen van de radiostudio, verven van de muren en het innoveren van de mengtafel. Tevens doet hij de technische ondersteuning bij geestelijke-, nieuws-,  Jazz- en klassieke programma’s.

Elsiena Berendina Warning-Liemburg (Elly) (echtgenote van Willem Warning)
Geboren op 26 oktober 1947 te Leeuwarden 
Wonend te Leeuwarden
Benoemd  tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Warning is al 40 jaar radiopresentator bij verschillende omroeporganisaties. Zij is begonnen bij de Friese Zieken Omroep waar zij o.a. de muzikale fruitmand presenteerde. Bij Omroep Mercurius en Omroep Leo presenteert zij o.a. de christelijke muziek- en verzoekplatenprogramma’s  Hoop, Geloof en Liefde en Various Gospel. Verder presenteert zij kerkelijke kinderprogramma’s en verzorgt zij live-uitzendingen van de zondagse kerkdiensten.  Daarnaast is mevrouw Warning als vrijwilliger actief binnen de Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden als ouderling, plaatsvervangend voorzitter en medeorganisator van bijeenkomsten voor ouderen.

Joost Sjoerd Zoethout (Joost)
Geboren op 25 november 1947 te Hindeloopen
Wonende te Stiens
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jarenlang is de heer Zoethout vrijwilliger geweest bij de Protestantse Gemeente te Stiens waar hij de functie van ouderlingkerkvoogd bekleedde en voorzitter was.  Hij was medeverantwoordelijk voor de organisatie van deelname aan het populaire programma “Kerkepad” en medeverantwoordelijk voor het welslagen van een inzamelingsactie voor de restauratie van de kerktoren.  Als financiële duizendpoot heeft hij diverse organisaties ondersteund in de rol van penningmeester bij o.a. Stichting Stadsherstel Hindeloopen, Plaatselijk Belang Stiens en Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Meest in het oog springend zijn de bijdragen als financieel expert bij de restauratie van de haven van Hindeloopen en de restauratie van de uurwerken in de torens van Stiens, Feinsum en Hijum.

Margaretha Pater-Smit (Margreet)
Geboren op 23 juni 1940 te Leeuwarden
Wonend te Leeuwarden
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Pater-Smit is ruim 42 jaar actief als vrijwilligster bij Buurt- en Speeltuinvereniging Insulinde. Ze begon als begeleidster bij de peuterspeelzaal.  Later  hield ze zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten zoals de Sint Maartenoptocht, de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis en  nieuwjaarsfeest, bingo’s en zomerspelen.  Daarnaast draagt zij zorg voor de inkoop van materialen, de schoonmaak en bardiensten. Vanaf 2002 zit mevrouw Pater-Smit in het bestuur en was ze intensief betrokken bij de onlangs gerealiseerde interne verbouwing van de buurt- en speeltuinvereniging.  Al 28 jaar is mevrouw Pater-Smit vrijwilliger bij de Vogelwacht Leeuwarden. In de winter zorgt zij voor het bijvoederen van de vogels.

Jinke Lyklema-van Weringh (Jinke)
Geboren op 15 juni 1947 Leeuwarden
Wonende te Lekkum
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is mevrouw Lyklema-van Weringh als vrijwilliger actief bij het kerkenwerk in de gemeente Leeuwarden. Zo was zij leider van de zondagschool en dirigent bij de cantorij van de protestantse gemeente Lekkum. Later was zij lid van de liturgiecommissie van de wijkgemeente Rondom de Grote kerk en dirigente van het kinderkoor van de protestantse Kerk Leeuwarden en verzorgde zij muzikale bijdragen als fluitiste  in diensten  en speciale bijeenkomsten in de kerk. Als lid zingt mevrouw Lyklema-van Weringh al 30 jaar als sopraan bij de Leeuwarder Bachvereniging waarvan zij momenteel secretaris van het bestuur is en zitting heeft in de muziekcommissie. Verder is mevrouw Lyklema-van Weringh lid van de werkgroep Dorpstuin Snakkerburen waar zij zich in het bijzonder heeft ontfermd over de rozen. Daarnaast is  zij geruime tijd mantelzorger geweest voor haar buren.