Algemeen

Maak voor uw elastische kousen en meer een afspraak bij Hamstra Dokkum en Minnertsga

Heeft u elastische kousen nodig? We bedoelen daarmee de kousen die druk geven en ervoor zorgen dat de bloed- en lymfeafvoer wordt gestimuleerd.

Op de foto v.l.n.r. Alie Soepboer, Antje Uitterdijk en Ykje de Vries.

Misschien denkt u een afspraak te moeten maken in het ziekenhuis. Binnenstappen bij Hamstra Therapeutisch Elastische Kousen kan echter ook. De aanmeetsters van Hamstra meten therapeutisch elastische kousen aan. Ze kijken daarbij naar de functie van de kous, maar ook naar het draagcomfort. Hoe zwaar moeten de kousen zijn om voldoende ondersteuning te bieden? Welke materialen en welke kleuren zijn in uw geval het prettigst? “Het dragen van kousen maken we zo plezierig mogelijk”!

Aan- en uittrekhulpen zijn ook verkrijgbaar bij Hamstra Thera-peutisch Elastische Kousen. Wie een afspraak maakt, kan vaak snel in Dokkum en Minnertsga terecht. Soms nog wel dezelfde dag. Al de spreekkamers zijn  gemakkelijk toegankelijk.  Voor cliënten die slecht ter been zijn bestaat de mogelijkheid tot huisbezoek. Afspraken kunt u maken op ons kantoor: 0519-291246 of 06-11108203.

De medewerkers van ons bedrijf hebben een verpleegkundige achtergrond en zijn professioneel  opgeleid. Uiteraard zijn we aangesloten bij de SEMH (Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen). Tevens verstrekken we diverse hulpmiddelen om de kousen zelfstandig aan- en uit te trekken. Hamstra heeft veel deskundigheid in huis en ruime ervaring in de ouderen- en thuiszorg. We werken samen met oedeem- en fysiotherapeuten in Noord-Oost en Noord-West Friesland en hebben contracten met diverse zorgverzekeraars.

Kortom: Heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist voor een therapeutisch compressiehulpmiddel en u wilt dat het aanmeten gebeurt  met aandacht voor uw persoonlijke situatie, maak dan een afspraak bij Hamstra Therapeutisch Elas-tische Kousen. “In overleg met u zorgen we voor de best mogelijke oplossingen”. 

Bovendien kunt u van ons verwachten dat wij op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op ons vakgebied.

Zie ook de advertentie op pagina 4 van de Stienser.