Algemeen

Markttest met zeewier bemeste aardappelen en wortelen op verzilte waddengrond

Een groot gedeelte van de waddenkustgebieden en Waddeneilanden is in meer of mindere mate aan het verzilten. Oorzaak? Stijgende zeespiegel en toenemende droogte door klimaatverandering. Proefteelten op verzilte grond waren succesvol, maar leverden tot nu toe niet genoeg opbrengst. Organisaties, wetenschap, telers en de handel doen via project Zeker Zilt onderzoek naar opbrengst en kwaliteitsverbeteringen van aardappelen en wortelen geteeld op zilte bodem. Zeewierbemesting lijkt hierbij hoopvol. Vanaf augustus vindt een markttest plaats voor de aardappelen en wortelen. Het moet de kansen van telers in verzilte gebieden vergroten.

Henk Broekman. Foto:Salt Farm Foundation.

 

Marc van Rijsselberghe van Salt Farm Foundation is de pionier op gebied van de teelt van gewassen op zilte bodem. Jaren geleden is hij samen met de wetenschap al op proefvelden op Texel aan de slag gegaan om met succes gangbare gewassen te telen op grond met verschillende zoutgehaltes. Inmiddels strekt dit onderzoek zich uit over verschillende werelddelen. In het waddengebied doet Salt Farm Foundation samen met Stichting Blauwe Polder, Louis Bolk Instituut, pootaardappelbedrijven Den Hartigh en Smits, telers in de waddenregio en streekkeurmerk Waddengoud praktijkonderzoek naar de mogelijkheden van de teelt van aardappelen en wortelen op verzilte grond. Dit 2-jarig project genaamd ‘Zeker Zilt’ legt zich vooral toe op de praktijk. “We kijken naar de teelt waarbij we testen met zeewier als bemesting. Maar ook kijken we naar verbeteringen in de verwerking, de markt en naar mogelijkheden tot certificering met het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee logo en Waddengoud. Het te creëren verdienmodel moet de bedreiging van zilt ombuigen in een kans voor telers in het waddengebied”, aldus Van Rijsselberghe. Project Zeker Zilt wordt in belangrijke mate gefinancierd door het Waddenfonds.

Ontwikkelen aanbod
Belangrijk onderdeel voor deze 2-jarige pilot is het ontwikkelen van het aanbod en vraag uit de markt. Hierbij is een succesvolle teelt cruciaal. Voor de aardappelen is naast het aardappelras de Miss Mignonne getest met het ras ‘Nola’. Dit ras blijkt goed uit de voeten te kunnen op zilte grond. De Nola is een vastkokende aardappel die van nature minder gevoelig is voor diverse aardappelziektes. Samen met bemesting met zeewier moet de Nola dit jaar en komende jaren stabiele en goede opbrengsten opleveren. Onder andere teler Wiebe Goodijk uit het Friese Sexbierum en teler Henk Broekman op Texel telen deze aardappel voor het project. 

Markttest zilte tafelaardappelen en wortelen
Het afgelopen seizoen had Jumbo onder het eigen merk Jumbo de zilte aardappel Miss Mignonne in het schap. Voor een bredere en landelijke introductie van de zilte aardappelen en wortelen komend seizoen en het opbouwen van een duurzame marktpositie voor de teler in de waddenregio is het handelsmerk ‘Van de Wadden’ voor de Nola waddenaardappelen en -wortelen geïntroduceerd.  Waddengoud garandeert de herkomst uit de Waddenregio en de teeltwijze van de gewassen. In samenwerking met aardappelgroothandel Greydanus te Heerenveen en Jansen Dongen vindt dit jaar een markttest plaats voor de onder dit merk zilt geteelde tafelaardappelen en wortelen uit de waddenregio. Van Rijsselberghe: “Het doel is om deze aardappel vanaf augustus in diverse retail- en horecagroothandel kanalen in Nederland te introduceren.

Zilte Chips
Naast de zilte tafelaardappelen wordt in het project Zeker Zilt onder het merk” Van de Wadden” in mei het project Zilte Chips geïntroduceerd. Het gaat om een assortiment zilte chips met aantrekkelijke smaken zoals de zeewier-duindoorn. Van Tol is een belangrijke partner in de distributie en verkoop van deze productgroep.