Algemeen

Mogelijk Multifunctioneel Centrum met bibliotheek en appartementen in voormalig gemeentehuis Stiens

Stichtingsbestuur De Skalm, de bibliotheek en gemeente Leeuwarden hebben plannen voor een nieuwe invulling van het voormalig gemeentehuis in Stiens. 

Zij willen het gebouw transformeren tot een Multifunctioneel Centrum met de bibliotheek aan de pleinzijde en zes appartementen. Er komt een kleine uitbouw om het gebruiksoppervlak te vergroten. Wethouder Hein de Haan: “De verhuizing van de activiteiten van De Skalm en de bibliotheek naar de Ljipstrjitte in hartje centrum van Stiens betekent een impuls voor het dorp.”

 

Presentatie van de plannen na de zomer

Gesprekken over de beste indeling van de beschikbare ruimte in het gebouw zijn nog in volle gang. Na de zomer nodigen gemeente, De Skalm en de bibliotheek huurders, inwoners en andere belangstellenden uit voor een presentatie van de plannen.  “Het is mij niet gelukt om de plannen voor de zomer  in detail aan de inwoners te presenteren”, legt De Haan uit. “Maar zoals beloofd tijdens de laatste ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Stiens wil ik wel een stand van zaken geven. En waarom dan niet via de Stienser?”

 

Hoe zijn de plannen ontstaan?

We gaan terug naar het jaar 2016 toen de opdracht van het toenmalige gemeentebestuur kwam om met een optimale bestemming te komen voor het vrijkomende gemeentehuis. Immers, de herindeling was aanstaande en bekend was inmiddels dat het gemeentehuis in Stiens gesloten ging worden. Opdracht van het bestuur was een invulling te vinden met oog voor het centrum. Er moest worden gezorgd voor reuring.  Begin 2018 ontstond het idee om de Skalm te verplaatsen inclusief de bibliotheek en wijkteam Amaryllis. 

 

Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met het Stichtingsbestuur van De Skalm. “Uiteindelijk hebben deze gesprekken geleid tot het punt waar we nu staan”, aldus Johannes Bijlsma van Stichting De Skalm. “Alle activiteiten die nu plaatsvinden in de huidige Skalm kunnen mee over naar het nieuwe pand. Dit is ook altijd de insteek geweest.”  Wiebe Nieuwsma van Plaatselijk Belang Stiens vult aan: “Het is een mooie invulling die zorgt voor de gewenste reuring in het Stienser centrum.”