Algemeen

Monumentale beeld 'Harmony' vernield

Het monumentale beeld 'Harmony', van de beeldhouwer Hein Kocken in Alde Leie is in de nacht van zaterdag op zondag 28/29 september 2019 vernield. 

De plastiek verbeeldt het samengaan van de drie Gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel in de gemeente Leeuwarderadeel in 1984.

Voordat Leeuwarderadeel in 2018 op zou gaan in de Gemeente Leeuwarden, kreeg Hein Kocken de opdracht een beeld voor het dorp te maken.

Het beeld werd in december 2017 door de gemeente Ljouwerteradiel, in samenwerking met de Kultuerried van Ljouwerteradiel, aangeboden aan Alde Leie.

Het linker deel van het beeld is met forse krachtuitoefening ontwricht en daarmee losgetrokken van de basis en staat ca. 20 centimeter uit het lood.