Algemeen

Mooie resultaten buurtactie It Skil in Stiens

In de maand november jl. heeft de Stienzer Energykoöperaasje U.A. de 3e buurtenquête uitgezet. Deze keer in de wijk It Skil, ongeveer 300 woningen. Uiteindelijk hebben we van ruim 60 bewoners respons mogen ontvangen.

Dit zijn de resultaten op hoofdlijnen:

•De respons is voldoende representatief voor de het aandeel koopwoningen en de verscheidenheid aan woningen daarbinnen. Het aandeel reacties van de bewoners van de huurwoningen is te laag om daar een goed oordeel over te kunnen geven.

•Bij 60% van de respondenten liggen er zonnepanelen op het dak. De opbrengst in zelfopgewekte stroom van deze panelenbezitters was gemiddeld 3071 kWh per jaar. Hun huishoudelijke verbruik was gemiddeld 2570 kWh per jaar, dus deze groep wekt jaarlijks meer stroom op dan dat ze verbruikt!

•De grote meerderheid (90%) gebruikt gas voor verwarming en warm tapwater. 70% van de respondenten heeft een HR-combiketel jonger dan 10 jaar. Bij nog eens een kwart is hij jonger dan 15 jaar.

•De bezitters van  zonnepanelen verbruiken in meerderheid (60%) minder dan 1200 m3 gas. Het gemiddelde verbruik is 1164 m3. Bij de bewoners die geen zonnepanelen bezitten, ligt het wat anders. Bij hen verbruikt 46% minder dan de 1200 m3 gas, terwijl circa 42% tussen 1200 en 1600 m3 verbruikt. Het gemiddelde ligt bij deze groep op 1277 m3 gas. Bewoners die in zonnepanelen investeren doen dit blijkbaar ook in andere energiebesparende maatregelen of hebben een ander gedrag qua wonen en energieverbruik.

•Ongeveer 45% van de geënquêteerden heeft nog (oude) thermopane beglazing. Daarnaast heeft zo’n 15% nog geen vloer- of bodemisolatie.  

Uit de enquête blijkt ook dat ruim 80% van de respondenten het waardevol te vinden als er actief aan energie en energiebesparing wordt gewerkt in het dorp en de wijk. Wij gaan kijken hoe we dit samen met de bewoners kunnen organiseren. Alle bewoners van de wijk It Skil hebben inmiddels een flyer in de bus ontvangen met de korte samenvatting van de resultaten van de enquête. Bewoners die de enquête hebben ingevuld krijgen binnenkort ook een uitgebreid verslag toegezonden, samen met de hen toegezegde LED-lamp. Inmiddels hebben een aantal bewoners zich ook aangemeld als lid. Praat met ons en met je medebewoners in de wijk om tot actie te komen om energie te besparen en/of duurzaam op te wekken. Meer weten over de coöperatie? Kijk op www.stienzer-ek.nl