Algemeen

Naaigroep Stiens in Nije Skalm

Vorig jaar september is er een naaigroepgestart in de Nije Skalm. Een aantal bewoners uit Stiens had het idee om aan de slag te gaan met een naaimachine. Hoe leuk is het als je kunt leren zelf je kleding te herstellen, leuke dingen te maken en te  leren werken met de machine?

Na een oproep in de Stienser stroomden al snel diverse naaimachines binnen bij het Dorpenteam van Amaryllis. Amaryllis ondersteunt de bewoners bij de opzet van dit initiatief.

Gelukkig meldde zich ook een enthousiaste vrijwilliger, Martsje Roerdink. Al snel volgden er nog een aantal vrijwilligers die met veel geduld en plezier de bewoners ondersteunen. Zij helpen bij het aanleren van diverse vaardigheden om een naaimachine te kunnen gebruiken. Er hebben zich nog enkele deelnemers gemeld waarna er wekelijks wordt geoefend. 

De naaigroep oefent iedere dinsdagochtend tussen 10:00 uur en 12:00 uur in de Nij Skalm in Stiens.

Er is voor de financiële ondersteuning een aanvraag gedaan bij het plaatselijk belang Stiens. Hierop is ook zeer positief gereageerd en het plaatselijk belang heeft de aanvraag toegekend. Bedankt hiervoor!

Lijkt je het je ook leuk om in gezellig groepsverband te leren werken met een naaimachine? De naaigroep overweegt een 2e groep te starten bij voldoende animo. Dit op de donderdagochtend tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Deelname is gratis.  

Mocht je het leuk vinden om te assisteren in het aanleren van vaardigheden dan ben je ook zeer welkom. Natuurlijk is de naaigroep ook altijd nog op zoek naar naaimachines. Mocht u een machine hebben en niet gebruiken of kwijt willen, dan komen wij deze graag bij u ophalen 

Wil je je aanmelden of heb je andere vragen, neem gerust contact op met Martje Roerdink, telefoonnummer 06-13648905.

(deelname groep; vol=vol. Er is beperkt ruimte voor nieuwe deelnemers i.v.m. het aantal machines en vrijwillgers)