Algemeen

Nicolaaskerk Koarnjum

Na succes- en sfeervolle concerten is deze blauw-rode theaterverlichting opnieuw geplaatst in de Nicolaaskerk in Koarnjum in opdracht van de Plaatselijke Commissie Jelsum Koarnjum (Stichting Alde Fryske Tsjerken).

Foto: 27 december 2020 - Bob de Boer

Deze belichting is verzorgd door Jan Binne Dijkstra & Bob de Boer van huiskamertheater De Wier - Koarnjum. Ook de kerk van Jelsum is in deze decemberperiode van binnenuit verlicht in blauwe kleuren.