Algemeen

Nieuw Koninklijke IJsclub Stiens

Vorig jaar 29 november hebben we de jaarvergadering gehad, daarna volgde de winterperiode met geen ijs op de baan. Nu is het weer november, maar we kunnen i.v.m. de coronaregels niet een jaarvergadering 2020 uitschrijven. Hopelijk heeft u daar begrip voor.

Graag hadden we jullie ontvangen in de verbouwde kantine, wat door leden van de ijs- en kaatsclub is gerealiseerd. Hieraan hebben de beide clubs financieel de kosten van bijgedragen.

Als ijsclub hebben we natuurlijk wel onze vaste kosten en na wikken en wegen heeft het bestuur toch besloten om contributie te innen. Dit kan op verschillende manieren, als volgt:

Dit kan door 8,00 euro over te maken op bankrekening NL07 ABNA 0521 2701 89 o.v.v. lidnr. (staat vermeld op de lidmaatschapskaart van vorig seizoen). Donateurs 2,50 euro en kinderen van leden onder de 14 zijn gratis. Of door gepast geld in een envelop met vermelding van lidnr. in de brievenbus van Hynstewaed 1, Stiens te doen

Hopend op een weerzien op het ijs van ons geweldige ijsbaan in het hartje van Stiens.

Het bestuur