Algemeen

Nieuwe kansen voor dorpshuizen

Van 31 januari tot en met 17 december 2019 is de dorpshuizenregeling geopend. Er is 900.000 euro beschikbaar voor het verbouwen of verduurzamen van gemeenschapshuizen. 

De hoogte van de provinciale bijdrage hangt af van het aantal inwoners. De provincie draagt bij grote dorpen, tussen de 3000 en 5000 inwoners, maximaal 150.000 euro bij aan verbouwingskosten en 50.000 bij verduurzamingskosten. Kleine dorpen, minder dan 1500 inwoners, kunnen maximaal 50.000 euro ontvangen bij verbouwingen en 50.000 bij verduurzamingsmaatregelen.  Gedeputeerde Johannes Kramer: “De provinsjale bydrage foar in doarpshûs is kwa omfang op de totale begrutting net sa grut, mar we sjogge dat it dochs fan grut belang is. Troch de provinsjale bydrage krije oanfregers it betrouwen fan oare fûnsen. Sa kin de totale finansjiering faak rûn breide wurde”. Verduurzamingsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit isoleren en energiezuinige verlichting aanbrengen. Zonnepanelen vallen niet onder deze regeling. Een belangrijke voorwaarde is dat de gemeente meedoet. De provinciale bijdrage is nooit hoger dan de gemeentelijke bijdrage aan een dorpshuis. Dorpshuizen die geïnteresseerd zijn in de regeling, kunnen Doarpswurk vragen voor advies en begeleiding.