Algemeen

Nieuwe subsidies amateurkunst voor 1 september aanvragen

De gemeente Waadhoeke heeft de nieuwe subsidies voor amateurkunst vastgesteld. Muziek- en toneelverenigingen kunnen voor 1 september subsidie aanvragen. 

Zangverenigingen kunnen achteraf een bijdrage aanvragen. Hierbij vindt de gemeente het vooral belangrijk om initiatieven met maatschappelijke meerwaarde te stimuleren. Muziekverenigingen moeten daarom tweemaal per jaar optreden in de gemeente; zang- en toneelverenigingen kunnen subsidies aanvragen voor uitvoeringen. 

 

Cultuur als smeerolie

Voor de herindeling waren er veel verschillen in de subsidiëring van de amateurkunst. Was het in de oude situatie genoeg een vereniging te zijn, nu wil de gemeente zich richten op de maatschappelijke meerwaarde voor haar inwoners. De gemeente draagt daarom alleen bij wanneer de verenigingen optreden in Waadhoeke: cultuur als smeerolie voor de samenleving. Er is bijna Ä 100.000 beschikbaar. Met deze nieuwe regeling zijn de oude subsidieregelingen van de voormalige gemeenten komen te vervallen.

 

Twee keer per jaar optreden

Vooral voor muziekverenigingen liepen de regelingen en ook de bedragen fors uiteen. De koepel van muziekverenigingen in Waadhoeke, Waadklank genaamd, heeft constructief meegedacht over de regeling en kan instemmen met het voorstel. Muziekverenigingen ontvangen nu een vast bedrag van € 1000,- en 30% van de jaarlijkse kosten van de instructie of dirigent. Voorwaarde voor de subsidie is dat muziekverenigingen minimaal twee keer per jaar in Waadhoeke optreden. 

 

Zang- en toneeluitvoeringen

Voor zanguitvoeringen kunnen verenigingen volgend jaar  Ä125,- per uitvoering en 50% van de kosten van de dirigent ontvangen. Voor toneelproducties met maatschappelijke meerwaarde kan een subsidie van Ä 350,- worden aangevraagd. Een productie kan bijzonder zijn door een onderwerp dat raakt aan actualiteit, een afwijkende locatie, een bijzondere samenwerking of een nieuw publiek. 

 

Wanneer aanvragen?

Muziek- en toneelverenigingen kunnen jaarlijks, voor 1 september, een bijdrage aanvragen. Nieuw is dat zangverenigingen achteraf een bijdrage kunnen aanvragen. Dat moet binnen 4 weken na de uitvoering