Algemeen

Nieuws Plaatselijk Belang Stiens

Het afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang Stiens gewerkt aan meer zichtbaarheid in Stiens. Ook dit jaar willen we regelmatig van ons laten horen via de Stienser. Ook via de website en Facebook pagina kunt u op de hoogte blijven van belangrijke thema’s. Er is genoeg om over te vertellen en daarom nemen we u mee in de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment. 

Allereerst willen we u er op attenderen dat de gemeente Leeuwarden het Dorpen-programma 2024 voor Stiens heeft opgesteld. Deze is huis-aan-huis bezorgd. Heeft u het Dorpenprogramma niet ontvangen? Dan kunt u deze terugvinden op onze website, www.plaatselijkbelangstiens.nl. 

Dorpsbudget

Jaarlijks ontvangen wij van de gemeente Leeuwarden geld voor activiteiten en/of investeringen in het dorp; het zogenaamde dorpsbudget. In 2023 hebben we ook een aantal mooie projecten mogen ondersteunen. Zo hebben de avondvierdaagse, de vrienden van Doniastate voor de tûke Balânsrûte, Fotoclub F8-88 een bijdrage ontvangen. Ook hebben de Kaatsclub, Amarillys naaigroep, Kerngroep Stiens en de Ouderenbeweegdag een bijdrage gesponsord gekregen. Ontzettend mooie activiteiten die Plaatselijk Belang een warm hart toedraagt. 

Wilt u ook een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het dorpsbudget? Op onze website kunt u het aanvraagformulier vinden.

Zienswijze vliegbasis

Wellicht heeft u het al in de krant gelezen of op de televisie gezien; door het toegenomen dreigingsniveau sinds de oorlog in Oekraïne heeft Defensie in Nederland een grotere behoefte aan ruimte voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit geldt zowel voor het uitoefenen van haar eigen taken als voor het faciliteren van internationale oefeningen met andere NAVO lidstaten. 

Voor onze omgeving betekent dit concreet dat defensie onderzoek heeft gedaan of de geluidscontouren rondom Leeuwarden uitgebreid kunnen worden. Geluidscontouren geven aan hoeveel geluid er op jaarbasis geproduceerd mag worden in een vastgesteld gebied. Ook wordt er gekeken of de korte startbaan van vliegbasis Leeuwarden verlengd kan worden zodat er ook vaker gevlogen kan worden. De beide zaken kunnen  gevolgen hebben voor onze leefomgeving, bijvoorbeeld toename van de hoeveelheid geluid rondom vliegbasis Leeuwarden. 

Plaatselijk Belang Stiens heeft, voorafgaand aan de definitieve beslissing, een zienswijze ingediend bij het ministerie van Defensie. In deze zienswijze is aangegeven dat wij begrip hebben voor de reden van het voornoemde onderzoek maar dat wij wel willen wijzen op een goede spreiding van het geluid in Nederland. Indien de keuze onverhoopt toch op uitbreiding van vliegbasis Leeuwarden valt dan zal dat in overleg met omwonenden moeten plaatsvinden. Eén van de voorwaarden zou volgens ons een uitbreiding van de geluidsisolatie in een zeer ruim gebied rondom de vliegbasis zijn, waaronder ook Stiens. 

Wilt u de gehele zienswijze van Plaatselijk Belang lezen? Deze kunt u terugvinden op onze website.

Verkeer

In het Dorpenprogramma kunt u lezen dat de gemeente Leeuwarden ook in Stiens de komende jaren bezig gaat met het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Begin 2022 heeft de gemeente Leeuwarden aan belanghebbenden plannen gepresenteerd over het aanpassen van het rioolstelsel in de Truerderdyk. Wij hebben aandacht gevraagd voor de veiligheid van het kwetsbare langzame verkeer op de kruising met it Noarderfjild. Dit heeft geresulteerd in een behoorlijke aanpassing van de eerste plannen. 

 In de definitieve plannen zal het bestaande vrij liggende fietspad langs de Truerderdyk wordt doorgetrokken langs it Noarderfjild tot aan de kruising Ikeleane. Hier krijgt de overstekende fietser van en naar it Heechhôf voorrang op het verkeer op rijbaan. Op bijgaande tekening zijn de aanpassingen aangegeven.De gemeente is voorbereidingen aan het treffen zodat het werk eind dit jaar, maar zeker volgend jaar wordt uitgevoerd.

 

Speeltuincommissie

Eind 2023 heeft de gemeente Leeuwarden de speeltuin in Steenslân 1 opgeleverd. Door de regenachtige periode hebben de kinderen nog niet uitbundig kunnen spelen, maar daar zal de komende periode zeker verandering in komen. De speeltuin in deze nieuwe wijk is een mooie toevoeging voor Stiens. 

Bent u ook nieuwsgierig waar in Stiens de speeltuinen zich bevinden? Neem dan een kijkje op onze facebookpagina of op de website. We hebben een kaartje geplaatst met daarin alle speeltuinen in Stiens. De speeltuincommissie blijft zich inzetten om het spelen voor alle leeftijden mogelijk te maken en te behouden in Stiens. Wilt u zich ook inzetten voor de speeltuincommissie? Stuur ons een bericht en we nemen contact met u op.

Aankondiging voorjaarsvergadering

De voorjaarsvergadering komt er weer aan! We maken u er alvast op attent dat op maandag 15 april aanstaande om 19.30uur de voorjaarsvergadering zal worden gehouden in de Nije Skalm. 

We willen u graag op de hoogte houden van de verschillende actuele en belangrijke zaken in ons dorp, zoals verkeer, de herinrichting van het centrum, wonen, zienswijze mogelijke uitbreiding vliegbasis Leeuwarden, speelgelegenheden en beweegparken. Daarnaast verwelkomen we de heer Boelstra. Hij zal ons met filmmateriaal meenemen naar het Stiens van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. 

Hierbij nodigen we u alvast van harte uit om bij de vergadering aanwezig te zijn. U komt toch ook?!