Algemeen

Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land bereiden fusie op bestuurlijk
niveau voor

 Na een aantal maanden van voorbereiden hebben Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land uitgesproken per 1 juli 2021 te willen fuseren. De fusie zal op bestuurlijk niveau plaatsvinden. Dat betekent dat er straks één gezamenlijk bestuur is voor beide organisaties. Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land blijven als ‘merken’ zelfstandig. 

 

 Met de voorgenomen samenwerking beogen Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land de zorg voor kwetsbare inwoners van Noord- en Midden-Friesland te verbeteren en de zorg toegankelijker te maken. 

De beste zorg 

Beide partijen streven naar een effectieve samenwerking in het leveren van nog betere ketenzorg. Onder andere op het gebied van: 

-24/7 dienstverlening vanuit de zorgcentrale, 

-complexe verpleeghuiszorg thuis, 

-soepele doorstroom van zorg thuis naar verpleeghuiszorg, 

-goede doorstoom van zorg thuis naar ziekenhuis, revalidatie en weer terug naar huis. 

 

Ook zetten zij samen nog krachtiger in op het gebruik van zorgtechnologie. 

Goede voorbereiding 

Eind 2020 kondigden Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land aan hun samenwerking te willen versterken. De afgelopen maanden onderzochten de twee organisaties of een nauwere samenwerking van meerwaarde kan zijn in de zorg voor cliënten, (toekomstige) medewerkers en een sterke financiële positie. “Die meerwaarde is heel duidelijk geworden in de gesprekken en onderzoeken”, benadrukken zowel Martin Kirchner als Klaas Kuilman, respectievelijk bestuurder van Noorderbreedte en directeur-bestuurder van Thuiszorg Het Friese Land. 

Fusie formeel afronden 

Het doel van de twee organisaties is dat er vanaf 1 juli 2021 één bestuur is voor beide organisaties. Vóór het zover is, zijn er nog een aantal formele stappen te nemen. Zo moeten onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit, de toezichthouders en medezeggenschap nog formeel hun toestemming geven voor de fusie.