Algemeen

Onderwijs bij OBS De Twilling in coronatijd

Op de eerste plaats geven wij, het team van OBS De Twilling, de leerlingen en ouders een groot compliment. Wij waarderen de hulp van ouders thuis enorm. De leerlingen zijn serieus bezig met het schoolwerk en dat vinden wij heel erg knap.  

Met dank aan de medezeggenschapsraad en feedback van ouders en leerlingen hebben wij de verbeterpunten uit de vorige periode van onderwijs op afstand nog beter handen en voeten weten te geven.  

In deze onvoorspelbare tijd willen wij houvast bieden door voorspelbaar te zijn. Dit doen wij door duidelijkheid, uniformiteit en verbinding. Dit sluit aan bij ons motto van de school “Samen Eigen” met de kernwaarden, Altijd Nabij, Altijd Eigen en Altijd Groeiend. 

Duidelijkheid en uniformiteit bieden wij door dagelijks om 9:00 in iedere groep te starten met een online dagstart. Tot 12:00 uur worden er online instructielessen gegeven en is er ruimte voor o.a. zelfstandig werken, vragen van leerlingen en ouders te beantwoorden. Uiteindelijk wordt de dag om 13:00 uur in iedere groep gezamenlijk online afgesloten. Na de dag afsluiting is er nog ruimte voor het beantwoorden van vragen van leerlingen en ouders. Met het versturen van een weekplanning is er duidelijk welke activiteiten per dag gepland staan. Leerlingen en ouders weten wanneer welke instructie wordt gegeven, wat het leerdoel is en wat er gemaakt moet worden.  

Om Nabij te blijven is er een ouder-café georganiseerd. Hierin hebben de leerkrachten en de ouders onderling ervaringen met elkaar gedeeld. Onduidelijkheden en vragen, die er mogelijk nog waren, konden gesteld worden. 

Daarnaast is er mogelijkheid geboden voor een facultatief oudergesprek waarbij ouders persoonlijk met de leerkracht in gesprek konden gaan over het thuisonderwijs. 

Met de noodopvang zien wij nog een klein deel van onze leerlingen op school. Noodopvang is bedoeld voor leerlingen waar een ouder een cruciaal beroep uitoefent en niet thuis kan zijn om hun kind(eren) te begeleiden in het thuisonderwijs. Daarnaast bieden wij onderwijs op school aan voor kwetsbare leerlingen. Het is niet zo dat leerlingen die op school worden opgevangen les krijgen, zoals wij het normaal doen. Ook zij krijgen in de ochtend "onderwijs op afstand" maar dan in een leslokaal met ondersteuning van een leerkracht en stagiaires. 

Al raken wij met z'n allen iets meer gewend aan het geven van onderwijs op afstand en zien wij nog een klein deel van de leerlingen op school, wij zijn blij wanneer wij alle leerlingen weer op school mogen ontmoeten! Weer Samen Eigen. 

Team OBS De Twilling