Algemeen

Onderwijs op afstand op OBS De Jint Stiens

Voor de tweede keer binnen een jaar zijn de scholen dicht vanwege COVID-19. Zo ook op de Jint. Na de eerste keer hebben de leerkrachten samen met de ouders gekeken naar wat goed ging maar ook naar wat beter kon. 

Die ervaringen zijn in december 2020 gebruikt om een plan te maken voor deze sluiting.

Wat er ook bedacht en uitgezet wordt, de uitvoering ervan ligt bij de ouders en verzorgers thuis, zeker bij de jongere leerlingen. Samenwerking tussen ouders en leerkrachten is de sleutel tot succes van onderwijs op afstand. Elkaar begrijpen, elkaar ondersteunen, elkaar vertrouwen ligt hieraan ten grondslag.

De ouders van de groepen 1 en 2 krijgen elke dag van één van de kleuterleerkrachten ideeën aangereikt om te gaan doen die dag. Dat varieert van taal- en rekenspelletjes tot doe-activiteiten en tips voor programma’s op internet. Elke dag bellen kleuterleerkrachten met kinderen om te horen hoe het gaat.

De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 krijgen een weektaak en hebben hun eigen Ipad thuis. Om 09.00 uur is er een gezamenlijke start per groep, daarna volgt de instructie. Kinderen werken op de Ipads en de leerkrachten zien op hun eigen computer wat de leerlingen aan het doen zijn. 

Leerkrachten videobellen met de leerlingen en soms hun ouders. ’s Middags is er tijd voor vragen en gesprekjes met de leerkracht.

De kinderen van de groepen 3 werken ook met een weektaak maar hebben nog geen Ipad zoals de oudere leerlingen. Hier vragen we dus extra begeleiding van ouders en verzorgers. Voor wie dat lastig vindt, is het mogelijk om extra ondersteuning op school te krijgen. Er zitten veel leerlingen van groep 3 in de noodopvang en deze kinderen krijgen les op school.

Elke dag is er een groep van 30 tot 50 kinderen op school omdat hun ouders/verzorgers een cruciaal beroep hebben of omdat het voor een kind nodig is. De kinderen van groep 1 en 2 worden opgevangen door een kleuterleerkracht, kinderen uit groep 3 krijgen les van een leerkracht van groep 3 en de oudere kinderen worden begeleid door één of twee leerkrachten. Er wordt gewerkt tot de lunch en daarna zijn er leuke activiteiten zoals pizza bakken, tosti’s maken, appeltaart bakken, spelletjes op het schoolplein, etc.

Deze ongekende, onzekere en onwerkelijke tijd is voor iedereen zwaar. Op de Jint komt men erdoor heen door goed voor elkaar te zorgen, door samen te werken, door er voor elkaar te zijn en  door elkaar te helpen. 

Kortom, door met elkaar één te zijn